Úřední deska - archiv

Formát: 18.06.2022
Formát: 18.06.2022
Název Zveřejnění
PDF oznámení o zah. řízení o vydání změny Z 2440/00 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 14.10.2020
do: 20.11.2020
PDF oznámení o zah. řízení o vydání změny vlny 12 Z 3175/12 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 14.10.2020
do: 20.11.2020
Binary Data oznámení o zah. řízení o vydání změn vlny12 Z 3131/12 (.php?slozka=2580&doc=122011)
(Veřejné vyhlášky)
od: 14.10.2020
do: 07.11.2020
PDF OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hl. m (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 02.10.2020
do: 10.11.2020
Binary Data oznámení o zahájení říze. o vydání změn vlny 22 Z 3398/22, 3402/22 (.php?slozka=2580&doc=121877)
(Veřejné vyhlášky)
od: 02.10.2020
do: 10.11.2020
Binary Data oznámení o zahájení říze o vydání Aktualizace č. 7 Zásad ÚR (.php?slozka=2580&doc=121879)
(Veřejné vyhlášky)
od: 02.10.2020
do: 10.11.2020
PDF OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 15 Z 3224/15, Z 3226/15 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 18.09.2020
do: 05.11.2020
PDF OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 13 Z 3184/13 a Z 3185/13 Územního p (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 15.09.2020
do: 21.10.2020
PDF 13.pdf
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 07.09.2020
do: 07.10.2020
PDF oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 02 U933/02 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 04.09.2020
do: 13.10.2020
PDF oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 15 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 04.09.2020
do: 13.10.2020
PDF OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny vlny 02 úprav U 933/02 Územního plánu s (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 04.09.2020
do: 13.10.2020
PDF Přerušení dodoávky elektřiny-Podholí, Nad Pramenem (.pdf)
(Ostatní)
od: 31.08.2020
do: 17.09.2020
PDF Oznámení o konaní 13. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 31.08.2020
do: 07.09.2020
PDF OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2842/00, Z 2846/00, Z 2847 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 26.08.2020
do: 12.10.2020
PDF oznámení o spol. jednání a vystavení návrhu Aktualizace č. 5 Zásad ÚR hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 24.08.2020
do: 09.10.2020
PDF OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 16 3255/16, 3256/16, 32 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 17.08.2020
do: 02.10.2020
PDF OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 04 úprav 1236/04, 1327/ (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 17.08.2020
do: 02.10.2020
PDF OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY - ul. Dolina, Nad Pramenem, Do Zátiší (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 13.08.2020
do: 13.09.2020
PDF OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY - ul. Květová (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 12.08.2020
do: 01.09.2020
PDF OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny vlny 16 Z 3264/16 Územního plánu sídeln (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 12.08.2020
do: 18.09.2020
PDF OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2838/00 Územního (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 12.08.2020
do: 18.09.2020
PDF oznámení o zah.řízení o vydání Akturalice č. 6 Zásad ÚR hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 01.07.2020
do: 07.08.2020
PDF oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3433/00 ÚP hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 23.06.2020
do: 23.07.2020
PDF Přerešení dodávky elektřiny-Sportovců (.pdf)
(Ostatní)
od: 23.06.2020
do: 10.07.2020
PDF OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 06 úprav U 1359/06 a U (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 22.06.2020
do: 07.08.2020
PDF oznámení o spol. jednání a vystavení návrhů změn vlny 09 ÚP hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 22.06.2020
do: 08.08.2020
PDF 12.pdf
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 19.06.2020
do: 19.07.2020
PDF OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny vlny 07 Z 1424/07 Územního plánu sídeln (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 12.06.2020
do: 21.07.2020
PDF OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Z 3327/19, Z 3328/19, Z 3344/19, (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 12.06.2020
do: 21.07.2020
PDF OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 126 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 12.06.2020
do: 21.07.2020
PDF Oznámení o konaní 12. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 12.06.2020
do: 19.06.2020
PDF OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 11 Z 3114/11, Z 3115/11 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 08.06.2020
do: 27.07.2020
PDF oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 06 úprav U1361/06 ÚP hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 08.06.2020
do: 16.07.2020
PDF oznámení o spol. jednání a vystavení návrhů změn vlny 10 ÚP hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 08.06.2020
do: 28.07.2020
PDF Záměr zřídit právo stavby-Prodloužení stoky plaškové kanalizace přes ulici Štěpnici (.pdf)
(Ostatní)
od: 03.06.2020
do: 19.06.2020
PDF Záměr propachtování části pozemku parc. č. 562/2 v katastrálním území Lysolaje o výměře 43 m& 178; (.pdf)
(Ostatní)
od: 01.06.2020
do: 17.06.2020
PDF Schválený závěrečný účet za rok 2019 (.pdf)
(Závěrečný účet)
od: 01.06.2020
do: 01.06.2021
PDF OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny vlny celoměstsky významných změn III Z (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 25.05.2020
do: 01.07.2020
PDF Výpis přijatých usnesení z 11. zasedání ZMČ - 18. 5. 2020 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 22.05.2020
do: 22.06.2020
PDF OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY - ul. Hřebenová (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 13.05.2020
do: 02.06.2020
PDF Oznámení o konaní 11. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 11.05.2020
do: 18.05.2020
PDF OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání změn vlny 17 Z 3212/17, Z 3268/17, Z 3272/ (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 10.05.2020
do: 04.06.2020
PDF Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 07.05.2020
do: 07.06.2020
PDF OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání změn vlny 09 úprav U 1372/09 a U 1373/09 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 04.05.2020
do: 10.06.2020
PDF OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání změny vlny 12 Z 3164/12 Územního plánu síd (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 27.04.2020
do: 03.06.2020
PDF OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání změn vlny 12 Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 27.04.2020
do: 03.06.2020
PDF OZNÁMENÍ o konání opakovaného veřejného projednání změny vlny 05 úprav U 1353/05 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 27.04.2020
do: 03.06.2020
PDF USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. dubna 2020 č. 452 o přijetí krizového Opatření (.pdf)
(Ostatní)
od: 27.04.2020
do: 27.05.2020
PDF NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. dubna 2020, kterým Se Stanoví cenové moratorium nájemného Z bytů (.pdf)
(Ostatní)
od: 27.04.2020
do: 27.05.2020

Stránky