Kronika

Přehled kronik:

  • Kronika 1919-1938
  • Kronika 1956-1962
  • Kronika 1963-1980
  • Kronika 1981-1989

Kroniky jsou v současné době postupně předávány do archivu hl. m.Prahy a dochází k jejich digitalizaci.

Kroniky z let 1919 - 1938, 1956 - 1962 a 1963 - 1980 jsou již na ÚMČ Praha - Lysolaje k dispozici v digitální podobě k nahlížení a kopírování.

Možnost nahlížení do kronik, které jsou prozatím na ÚMČ:

pondělí a středa, 8-12:30

Vždy po předchozí dohodě s Miladou Komárkovou, milada.komarkova@praha-lysolaje.cz, 220 921 959

Možnost nahlížet v archivu hl.m.Prahy

viz webové stránky www.ahmp.cz