Správní úřady

 • Celní ředitelství Praha
 • Česká obchodní inspekce - Inspektorát Středočeský a Hl. město Praha (se sídlem v Praze)
 • Český statistický úřad Hl.m. Praha
 • Finanční úřad pro Prahu 1
 • Finanční úřad pro Prahu 6
 • Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu
 • Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze - pobočka Západ
 • Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
 • Katastrální úřad pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze
 • Krajské vojenské velitelství hlavní město Praha
 • Magistrát hlavního města Prahy
 • Magistrát hlavního města Prahy
 • Magistrát hl. města Prahy - Odbor dopravně správních agend
 • Magistrát hl. města Prahy - Odbor dopravně správních agend, oddělení správního řízení II.
 • Magistrát hl. města Prahy - Odbor dopravně správních agend, oddělení správního řízení I.
 • Magistrát hl. města Prahy - Odbor dopravně správních agend, pracoviště Praha 10-Bohdalec
 • Magistrát hl. města Prahy - Odbor dopravně správních agend, pracoviště Praha 3-Jarov
 • Magistrát hl. města Prahy - Odbor dopravně správních agend, pracoviště Praha 5-Motol
 • Magistrát hl. města Prahy - Odbor dopravně správních agend, pracoviště Praha 5-Stodůlky
 • Magistrát hl. města Prahy - Odbor dopravně správních agend, pracoviště Praha 9-Vysočany
 • Magistrát hl. města Prahy - Odbor dopravy
 • Magistrát hl. města Prahy - Odbor školství
 • Magistrát hl. města Prahy - Odbor živnostenský
 • Městská veterinární správa v Praze - Inspektorát Praha
 • Městská veterinární správa v Praze - Ústřední pracoviště
 • Městské státní zastupitelství v Praze
 • Městský soud v Praze
 • Oblastní inspektorát práce pro hl.m. Prahu se sídlem v Praze
 • Obvodní báňský úřad v Kladně
 • Obvodní soud pro Prahu 6
 • Obvodní státní zastupitelství Praha 6
 • Pozemkový fond ČR - Územní pracoviště Praha
 • Pozemkový úřad Hlavní město Praha
 • Pražská správa sociálního zabezpečení
 • Státní energetická inspekce - Územní inspektorát pro Hlavní město Prahu
 • Státní oblastní archiv v Praze
 • Státní plavební správa - pobočka Praha
 • Státní rostlinolékařská správa - Oblastní odbor Praha
 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce - Inspektorát v Praze
 • Úřad městské části Praha-Suchdol
 • Úřad městské části Praha 6 - Matrika
 • Úřad městské části Praha 6 - Občanskosprávní odbor
 • Úřad městské části Praha 6 - Odbor státní sociální podpory
 • Úřad městské části Praha 6 - Stavební úřad
 • Úřad městské části Praha 6 - Živnostenský odbor
 • Úřad městské části Praha 6
 • Úřad práce hlavního města Prahy
 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště v hl. městě Praze
 • Vrchní soud v Praze
 • Vrchní státní zastupitelství v Praze
 • Zdravotní ústav se sídlem v Praze
 • Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe Praha
 • Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze