Rozpočet

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona 24/2017 Sb., oznamujeme, že návrh a schválený rozpočet MČ, schválená rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet MČ, návrh a schválený závěrečný účet MČ, schválený střednědobý výhled rozpočtu MČ a schválená pravidla rozpočtového provizoria jsou zveřejněny na internetových stránkách MČ na adrese https://www.praha-lysolaje.cz/rozpocet a do jejich listinné podoby je možno nahlédnout na Úřadu MČ Praha-Lysolaje na adrese Kovárenská 8/5, a to vždy v úředních hodinách.

Závěrečný účet
Název Zveřejnění
Návrh Závěrečného účtu MČ Praha-Lysolaje za rok 2023, rozvaha, výsledovka a Zpráva auditora 25.03.2024
Schválený Závěrečný účet MČ Praha-Lysolaje za rok 2022, rozvaha, výsledovka, Zpráva auditora a Příkaz starostky k odstranění zjištěných nedostatků 10.05.2023
Návrh Závěrečného účtu MČ Praha-Lysolaje za rok 2022, rozvaha, výsledovka a Zpráva auditora 17.04.2023
Schválený Závěrečný účet MČ Praha-Lysolaje za rok 2021, rozvaha, výsledovka a Zpráva auditora 30.05.2022
Závěrečný účet MČ Praha-Lysolaje za rok 2021, rozvaha, výsledovka a Zpráva auditora 20.04.2022
Schválený Závěrečný účet MČ Praha-Lysolaje za rok 2020 17.05.2021
Závěrečný účet MČ Praha-Lysolaje za rok 2020 19.04.2021
Schválený závěrečný účet za rok 2019 01.06.2020
Závěrečný účet MČ Praha-Lysolaje za rok 2019 22.04.2020
Účetní závěrka za rok 2019 - rozvaha, výsledovka 22.04.2020
Schválený Závěrečný účet MČ Praha-Lysolaje za rok 2018, rozvaha, výsledovka a Zpráva auditora 12.11.2019
Závěrečný účet MČ Praha-Lysolaje za rok 2018, rozvaha, výsledovka a Zpráva auditora 03.04.2019
Rozpočet
Název Zveřejnění
Schválený rozpočet a finanční plán na rok 2024, střednědobý výhled na období 2025-2029 a Rozpočet Sociálního fondu Městské části Praha-Lysolaje na rok 2024 15.01.2024
Schválená pravidla rozpočtového provizoria MČ Praha-Lysolaje na rok 2024 27.11.2023
Schválený rozpočet a finanční plán na rok 2023, střednědobý výhled na období 2024-2028 a Sociální fond Městské části Praha-Lysolaje na rok 2023 23.01.2023
Schválená pravidla rozpočtového provizoria MČ Praha-Lysolaje na rok 2023 22.12.2022
Schválený rozpočet na rok 2022 MČ Praha-Lysolaje, střednědobý výhled, finanční plán 19.01.2022
Návrh rozpočtu, finančního plánu a střednědobého výhledu Městské části Praha-Lysolaje na rok 2022 20.12.2021
Finanční plán MŠ Pampeliška na rok 2022 + Střednědobý plán 20.12.2021
Finanční plán ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje na rok 2022 + Střednědobý výhled 20.12.2021
Schválený rozpočet na rok 2021 MČ Praha-Lysolaje, střednědobý výhled, finanční plán 22.01.2021
Platná pravidla rozpočtového provizoria 30.12.2020
Schválený rozpočet Městské části Praha-Lysolaje na rok 2020 a střednědobý výhled 16.12.2019
Schválený rozpočet Městské části Praha-Lysolaje na rok 2019 02.01.2019
Schválený rozpočet Městské části Praha-Lysolaje na rok 2018 09.11.2018
Schválená rozpočtová opatření
Název Zveřejnění
Rozpočtová opatření - doplnění prosinec 2023 03.01.2024
Rozpočtová opatření listopad - prosinec 2023 14.12.2023
Rozpočtová opatření listopad 2023 20.11.2023
Rozpočtová opatření září 2023 18.09.2023
Rozpočtová opatření srpen 2023 21.08.2023
Rozpočtová opatření červen 2023 10.07.2023
Rozpočtová opatření květen 2023 09.06.2023
Rozpočtová opatření duben 2023 10.05.2023
Rozpočtová opatření únor 2023 03.03.2023
Rozpočtová opatření prosinec 2022 04.01.2023
Rozpočtová opatření září 2022 30.09.2022
Rozpočtová opatření červen 2022 04.07.2022
Rozpočtová opatření květen 2022 31.05.2022
Rozpočtová opatření duben 2022 30.04.2022
Rozpočtová opatření březen 2022 28.03.2022
Rozpočtová opatření prosinec 2021 21.12.2021
Rozpočtová opatření listopad 2021 22.11.2021
Rozpočtová opatření září 2021 29.09.2021
Rozpočtová opatření červen 2021 23.06.2021
Rozpočtová opatření květen 2021 31.05.2021
Rozpočtová opatření březen 2021 30.03.2021
Rozpočtová opatření únor 2021 28.02.2021
Rozpočtová opatření č. 1/2020 21.11.2020
Rozpočtová opatření č. 1-5/2019 24.09.2019
Rozpočtové opatření č. 3061 19.07.2018

Stránky