Úřední deska - archiv

Formát: 25.02.2024
Formát: 25.02.2024
Název Zveřejnění
PDF oznámení o zah. říz. změn vlny 11 ÚP hl. m. Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 12.01.2021
do: 18.02.2021
PDF oznámení o zah. říz. změn vlny 10 ÚP Hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 12.01.2021
do: 18.02.2021
PDF oznámení o spol.řízení o vydání změny Z 3061/10 ÚP Hl.m. Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 12.01.2021
do: 18.02.2021
PDF Oznámení o konaní 16. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 11.01.2021
do: 18.01.2021
Binary Data Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně podání daňového přiznání k dani z nemovitých (.php?slozka=2580&doc=123795)
(Ostatní)
od: 07.01.2021
do: 07.03.2021
PDF Přerušení dodávky elektřiny, Podholí, Dolina 26.1.2021 (.pdf)
(Ostatní)
od: 05.01.2021
do: 27.01.2021
PDF Dolina-město jinak: změna ÚR ROZHODNUTí-oprava zřejmé nesprávnosti (.pdf)
(Ostatní)
od: 05.01.2021
do: 01.02.2021
PDF Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu Městské části Praha-Lysolaje na rok 2021 (.pdf)
(Návrh rozpočtu)
od: 30.12.2020
do: 17.01.2021
PDF Platná pravidla rozpočtového provizoria (.pdf)
(Rozpočet)
od: 30.12.2020
do: 31.12.2022
PDF OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn Z 3129/12, Z 3134/12, Z 3137/12, Z 3140/ (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 21.12.2020
do: 27.01.2021
PDF OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 Z 3404/24, Z 3405/24, Z 3406/24, (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 21.12.2020
do: 27.01.2021
PDF 15.pdf
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 15.12.2020
do: 15.01.2021
PDF ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ KE STAVBĚ KOMUNIKACE - ul. Podholí, stavebník Landia - Housličky s.r.o. (.pdf)
(Ostatní)
od: 10.12.2020
do: 31.12.2020
PDF Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 07.12.2020
do: 15.12.2020
PDF Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2021 (.pdf)
(Ostatní)
od: 06.12.2020
do: 15.01.2021
PDF Rozhodnutí Územní rozhodnutí "Dolina-město jinak: Změna ÚR" (.pdf)
(Ostatní)
od: 04.12.2020
do: 21.12.2020
PDF Rozpočtová opatření č. 1/2020 (.pdf)
(Schválená rozpočtová opatření)
od: 21.11.2020
do: 31.12.2020
PDF oznámení o zah. řízení o vydání změn vlny 17 Z3267/17,Z3270/17,Z3271/17 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 11.11.2020
do: 18.12.2020
PDF OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 Z 3404/24, Z 3405/24, Z 3406/24, (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 09.11.2020
do: 16.12.2020
Binary Data oznámení o zahájení říz. o vyd změn vlny 12-veřejné projednání (.php?slozka=2580&doc=122471)
(Veřejné vyhlášky)
od: 09.11.2020
do: 16.12.2020
PDF 14.pdf
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 02.11.2020
do: 02.12.2020
PDF OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3427/00 Územního plánu sídelního útva (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 27.10.2020
do: 04.12.2020
PDF Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení - pozice ředitel/ředitelka ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 26.10.2020
do: 01.12.2020
PDF Oznámení o konaní 14. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 23.10.2020
do: 02.11.2020
PDF Přerušení dodvky elektřiny-Dolina, Nad Pramenem, Podholí (.pdf)
(Ostatní)
od: 20.10.2020
do: 06.11.2020
PDF Přerušení dodávky elektřiny Dolina, Do Zátiší (.pdf)
(Ostatní)
od: 20.10.2020
do: 06.11.2020
PDF Rozhodnutí-SP-povolení nakládání s vodami-"Rezidenční soubor HOUSLE-LYSOLAJE" (.pdf)
(Ostatní)
od: 15.10.2020
do: 30.10.2020
PDF oznámení o zah. řízení o vydání změny Z 2440/00 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 14.10.2020
do: 20.11.2020
PDF oznámení o zah. řízení o vydání změny vlny 12 Z 3175/12 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 14.10.2020
do: 20.11.2020
Binary Data oznámení o zah. řízení o vydání změn vlny12 Z 3131/12 (.php?slozka=2580&doc=122011)
(Veřejné vyhlášky)
od: 14.10.2020
do: 07.11.2020
PDF OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hl. m (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 02.10.2020
do: 10.11.2020
Binary Data oznámení o zahájení říze. o vydání změn vlny 22 Z 3398/22, 3402/22 (.php?slozka=2580&doc=121877)
(Veřejné vyhlášky)
od: 02.10.2020
do: 10.11.2020
Binary Data oznámení o zahájení říze o vydání Aktualizace č. 7 Zásad ÚR (.php?slozka=2580&doc=121879)
(Veřejné vyhlášky)
od: 02.10.2020
do: 10.11.2020
PDF OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 15 Z 3224/15, Z 3226/15 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 18.09.2020
do: 05.11.2020
PDF OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 13 Z 3184/13 a Z 3185/13 Územního p (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 15.09.2020
do: 21.10.2020
PDF 13.pdf
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 07.09.2020
do: 07.10.2020
PDF oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 02 U933/02 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 04.09.2020
do: 13.10.2020
PDF oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 15 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 04.09.2020
do: 13.10.2020
PDF OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny vlny 02 úprav U 933/02 Územního plánu s (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 04.09.2020
do: 13.10.2020
PDF Přerušení dodoávky elektřiny-Podholí, Nad Pramenem (.pdf)
(Ostatní)
od: 31.08.2020
do: 17.09.2020
PDF Oznámení o konaní 13. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 31.08.2020
do: 07.09.2020
PDF OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2842/00, Z 2846/00, Z 2847 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 26.08.2020
do: 12.10.2020
PDF oznámení o spol. jednání a vystavení návrhu Aktualizace č. 5 Zásad ÚR hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 24.08.2020
do: 09.10.2020
PDF OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 16 3255/16, 3256/16, 32 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 17.08.2020
do: 02.10.2020
PDF OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 04 úprav 1236/04, 1327/ (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 17.08.2020
do: 02.10.2020
PDF OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY - ul. Dolina, Nad Pramenem, Do Zátiší (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 13.08.2020
do: 13.09.2020
PDF OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY - ul. Květová (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 12.08.2020
do: 01.09.2020
PDF OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny vlny 16 Z 3264/16 Územního plánu sídeln (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 12.08.2020
do: 18.09.2020
PDF OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2838/00 Územního (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 12.08.2020
do: 18.09.2020
PDF oznámení o zah.řízení o vydání Akturalice č. 6 Zásad ÚR hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 01.07.2020
do: 07.08.2020

Stránky