Prohlášení o přístupnosti

Městská část Praha - Lysolaje, Kovárenská 8/5, Praha - Lysolaje, 165 00 se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky www.praha-lysolaje.cz (dále jen webové stránky) v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. (dále jen „zákon o přístupnosti“).

Městská část Praha - Lysolaje, Kovárenská 8/5, Praha - Lysolaje, 165 00 je povinným subjektem podle § 3, zákona a zajišťuje přístupnost svých internetových stránek.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.praha-lysolaje.cz.

Stav souladu

Tato internetová stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti a nepřiměřené zátěže k zajištění:

  • Některé doprovodné obrázky neobsahují alternativní text (Pravidlo 1.1. Textové alternativy), jedná se zpravidla o obrázky aktualit, jejichž význam není určen.
  • Audiozáznamy a videa neobsahují alternativní text (Pravidlo 1.1. Textové alternativy). Jedná se o záznamy z akcí, kde není za přiměřených nákladů možné dodat titulky. V případě zastupitelstva je vždy zápis ze zasedání.

Různé formáty souborů

Na stránkách se mohou objevit odkazy na dokumenty ke stažení, které jsou v jiné podobě než hypertextové. Odkazy na takové soubory jsou doplněny informací o jejich formátu a velikosti.

Obvyklé typy souborů ke stažení:

PDF - dokumenty v tiskové podobě, k prohlížení slouží program Adobe Reader
DOC, XLS, PPT - dokumenty produktů společnosti Microsoft, volně ke stažení jsou jejich prohlížeče Word Viewer (DOC), Excel Viewer (XLS), PowerPoint Viewer (PPT)
ZIP, RAR - komprimovaný archiv souborů, k jeho otevření slouží například program 7zip

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 1. 2. 2022 
Aktualizované dne 15.2.2024

Prohlášení je vytvořeno dle metodických pokynů zveřejněných na webových stránkách ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/pristupnost-internetovych-stranek-a-mobilnich...

Datum spuštění systému:

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Tvůrce těchto stránek společnost drualas s.r.o., která webové stránky zároveň spravuje. V případě nesplnění požadavků na přístupnost v podobě technických záležitostí, můžete nám zanechat zprávu na níže uvedených kontaktech. Do zprávy vždy prosím uveďte o jakou závadu a požadavek se jedná, abychom mohli co nejlépe identifikovat problém a provést nápravu.

V případě obsahovém nesouladu, se prosím obraťte na provozovatele webových stránek:

Městská část Praha - Lysolaje,
Úřad městské části,
Kovárenská 8/5, Praha - Lysolaje, 165 00

A to buď písemně, nebo emailem na umc@praha-lysolaje.cz

 

Postupy pro prosazování práva

Podle § 9, zákona, může každý učinit vůči povinnému subjektu podnět požadující nápravu, jestliže má důvodné podezření, že internetová stránka nebo mobilní aplikace spravovaná povinným subjektem nesplňuje požadavky podle § 4 až 6 nebo že je důvod podle § 8 odst. 1 písm. b) nebo § 8 odst. 3 písm. c) neopodstatněný. Ustanovení zákona upravujícího právo petiční upravující podání a vyřízení petice se použije obdobně na podání a vyřízení podnětu.

Podnět může každý učinit vůči úřadu MČ Praha - Lysolaje a to prostřednictvím kontaktů uvedených na www.praha-lysolaje.cz/kontakty, nebo se může obrátit na administrátory internetových stránek níže.

Podle § 10, písm. a) a § 11, zákona, Digitální a informační agentura kontroluje, zda povinný subjekt dodržuje povinnosti přístupnosti. Každý se může obrátit tedy i na Digitální a informační agenturu.

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3
pristupnost@dia.gov.cz