Boží Muka

Kříže či Boží muka mají v naší krajině historicky zakořeněné místo, byly součástí cest, místem zastavení, zklidnění, modlitby a odpočinku. V dnešní době poměrně snadného a pohodlného, zato velmi hektického cestování, neexistuje obecná snaha o jejich opětovná vystavění. Proto jsme se společně se sochařem Štěpánem Rattayem a architektem Jiřím Zavadilem pokusili o oživení tradice budování této tradiční drobné sakrální architektury. Od myšlenky byl jen malý krok k realizaci - sochař vybral kámen a začal tvořit, a zároveň jsme všichni hledali vhodné místo. Bylo nám jasné, že socha kříže – či Božích muk - má stát na trase pěší pouti od farního kostela svatého Matěje v Šárce ke kapličce Panny Marie Bolestné v Houslích.

Kdo se tohoto dnes již tradičního putování někdy zúčastnil, určitě si vybaví křižovatku s polní cestou do Nebušic, místními zvanou U topolů. Po průchodu lesem se odtud poutníkům otevírá výhled do širého okolí, zároveň je toto místo přirozeným bodem zastavení procesí v krajině. Proto jsme se shodli jednomyslně, že socha má být umístěna právě zde. Následovaly obvyklé úřední procedury, paralelně socha_ř opracovával kámen a dodával soše výsledný tvar. Kovář nakonec vyrobil a zasadil ramena kříže, která jsou z oceli, a socha byla hotova. Firma Cetus Plus a.s. se sponzorsky postarala o opravdu pevné usazení v terénu a zaměstnanci ÚMČ vykáceli náletové dřeviny, kterými byl svah pod křížem zarostlý. Největší slávu však mají Boží muka teprve před sebou – v neděli 3. dubna 2011 budou požehnána arcibiskupem Mons. Dominikem Dukou OP. Slavnost začíná ve 14:30 a co nejširší účast místních i přespolních je velmi vítána. Lysolaje mají tedy od nynějška nový umělecký a architektonický prvek, který může sloužit všem okolo jdoucím či jedoucím na kole či na běžkách - navíc zde byla v nedávné době instalována lavička, umožňující posezení a tiché zamyšlení u křesťanského symbolu, provázejícího naší zemi po více než tisíc let.