Zřízené Komise MČ na volební období 2022-2026

Komise bytové politiky

Předseda:  Ing. Jan Pravda
Členové:  Mgr. Marcela Blažková, Tomáš Kučera, Ing. Přemysl Pejchar, Ph. D., Aneta Tlustá


Přestupková komise

Předseda:  JUDr. Václav Soudský
Členové:   Mgr. Jiří Cvrček, Ing. Tomáš Mokrejš, Milada Komárková


 

Povodňová komise

Předseda:  Ing.  Dana Malečková -
Členové:   MUDr. Marie Štědrá,  Michaela Císařová, Ing. Tomáš Mokrejš