Spolek Liška Lysolaje

Přijďte mezi nás - Hrajte a bavte se s Liškou - Najděte si nové kamarády

Jsme parta malých i velkých nadšenců z Lysolají, kteří mají nutkavou potřebu se sdružovat a společně se bavit všemožnými způsoby. Vážně i nevážně budujeme vztahy jeden k druhému, třetímu, čtvrtému..., protože tady spolu žijeme a hodláme žít i dál.  Přidejte se k nám taky - www.mc-liska.cz nebo na Facebooku LiskaLysolaje

Kontakt: Spolek Liška Lysolaje
Sál hasičské zbrojnice - Lysolajské údolí 113/38, 165 00 Praha – Lysolaje, www: http://www.mc-liska.cz/ Korespondenční adresa: Marcela Blažková, Sídlištní 202/2 165 00 Praha Lysolaje.

Výtvarné a hudební pondělí s Liškou  pozastaveno

Hledáme aktivní maminky

Pondělní dopoledne plné her, výtvarných činností. Pracujeme s barvami, lepidly, křídami, voskovkami, papírem, textilem a jinými materiály, které někdy barví a lepí a ne vždy jdou jednoduše vyprat. Plnému kreativnímu vyžití napomůže oblečení, které se může umazat. Více zde: http://www.mc-liska.cz/vytvarne-pondeli/

Cvičení s Liškou MŠ Pampeliška

Pokračujeme od října 2021 - čtvrtek od 16:00  - 16:45 hodin

Určeno pro děti od 4 do 7 let z MŠ pokračuje v tělocvičně ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje a v případě nedostupnosti tělocvičny z důvodu opatření ve třídě MŠ a nebo při pěkném počasí venku.

Přihlášky online na http://www.mc-liska.cz/cviceni-s-liskou/

Pilates Clinic s Martinou v pondělí

Pondělí od 18:30 do 19:25 v tělocvičně ZŠ Járy Cimrmana.

Pomalu vedené lekce zdravotního pilates budou zaměřené na správné držení těla, na nácvik správné techniky dýchání, zapojení hlubokého svalového stabilizačního systému v kombinaci s povrchovými svalovými partiemi při správném kloubním rozsahu.

Cvičení pro funkční pohyb tak, aby byl využit v každodenním životě jako prevence s problémy s držením těla a bolestmi zad. Cvičení je určené pro dospělé.

Přihlášky online zde: https://www.mc-liska.cz/pilates-s-martinou/

Kruhový trénink s Jitkou ve čtvrtek

Cvičíme s Jitkou ve čtvrtek od 18:45 hodin v hasičárně Lysolaje.

Kruhové cvičení pro zlepšení celkové kondice. Jedná se o kombinaci aerobních a anaerobních aktivit, které posilují svaly, zpevňují tělo, zrychlují metabolismus a spalují tuky. Kruhové cvičení vede k pevnému a zdravému tělu. Cvičení je vhodné jak pro začátečníky tak i pro pokročilé.

Cena: 100,-Kč/ osobu (při počtu 7 osob), cvičení vede Jitka Mašátová.

Přihlášky: whatsapp skupina, pro přidání do seznamu kontaktujte 775210624, Marcelu Blažkovou.

Šikovná liščí tlapka – dle programu

Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi

Každý měsíc máme vyhrazené jedno odpoledne, kdy se společně věnujeme malování, kreslení, modelování, stříhání, lepení, tupování, stříkání, vázání, vyřezávání, kašírování, lakování, tištění... 

A hlavně si to užíváme… Více zde: http://www.mc-liska.cz/lisci-tlapka/

Spolek Liška Lysolaje – žijeme tu spolu

Vytváříme komunitu rodičů a dětí, která roste, žije a sílí díky dobrovolnickému zápalu a podpoře obce Lysolaje, přijďte mezi nás. Naše činnost se zaměřuje zejména na rozvojové a edukační aktivity rodičů a dětí. Rozvíjíme dětské pohybové schopnosti, vedeme děti k hudbě a výtvarnému vnímání. Společnými činnostmi pomáháme rozvoji mateřské řeči, komunikaci mezi rodiči a dítětem a rozvoji sociálních dovedností dětí.

Činnosti přizpůsobujeme věku dětí a jejich dovednostem, udržujeme rodinnou atmosféru a snažíme se rozvíjet přátelské vazby mezi návštěvníky našeho centra. Pravidelně pořádáme přednášky, společenská setkání rodičů s dětmi, sportovní odpoledne nebo výtvarné dílny (na Slavnosti květů a ke Dni otců). Každý rok na konci srpna připravujeme příměstský tábor na originální téma. Vedeme zájmové kroužky pro školkové a školní děti, večerní cvičení pro dospělé.

Spolupracujeme s obcí, abychom se v místě, kde žijeme, cítili dobře. Patronem Spolku Liška Lysolaje je Městská část Praha Lysolaje.