Zdravotnictví a sociální služby

Nemocnice 
Brandýs nad L.326 904 581, polik. 326 902 614
Bulovka266 081 111
Interní nemocnice Oblouková271 724 055
Královské Vinohrady267 161 111
Měšice u Prahy283 981 049
Milosrd.sester sv.Karla Boromejského257 197 111
Motol224 431 111
Na Františku224 810 502
Na Homolce257 271 111
Na Žižkově222 724 630
Podolí296 511 111
Roztoky220 910 042
Říčany323 632 521, polik. 323 602 611
Svaté Alžběty221 969 311
Thomayerova261 081 111
Třebotov257 930 020
Vojenská nemocnice220 201 111
Všeobecná FN224 961 111
Vysočany266 006 111
Železniční221 087 111
Ambulance Meditrans220 113 301-2
Zdravotní ústav Policie ČR261 226 707
Lékařská pohotovost Armády ČR222 323 232
Zubní pohotovost14122, 224 946 981
Ostatní 
Domácí zdravotní péče257 324 010
Lékařské informační centrum296 182 626
Linka proti bolesti266 199 571
Linka zdraví224 215 261
Nádorová telefonní linka224 920 935
Krizová centra 
Anonymní alkoholici224 818 247
Akord (pomoc rodinám s postiženými dětmi)222 519
Armáda spásy251 611 229
Bílý kruh bezpečí257 317 100
Centrum krizové intervence Psychiatrická léčebna Bohnice)284 016 666
Centrum pomoci závislým261 260 476
Centrum prevence drogových závislostí233 355 459
D-centrum (psychoterapeutická pomoc pro děti a rodiče)257 320 456
Dětské krizové centrum241 484 149
Drogové informační centrum Sananim284 822 872
Drogová poradenská linka283 872 186
Drop in222 221 431
Gay linka pomoci222 514 040
Help Line AIDS224 915 564
Informační centrum sociální pomoci224 920 514
Kontaktní centrum Sananim (pomoc ohroženým drogou)283 872 186
Linka bezpečí233 544 117, 800 155 555
Linka důvěry224 923 255
Linka důvěry Diakonie222 514 040
Linka důvěry Riaps222 580 697
Linka důvěry La Strada222 717 171
Linka pomoci Alternativa - dívky241 727 763
Linka pomoci - Dům světla224 810 702
Národní linka prevence AIDS800 144 444
Oddělení pro léčbu závislostí224 968 204
Poradna AIDS224 915 564, 224 961 111
Poradna pro odvykání kouření224 919 322
Poradna pro ženy a dívky224 930 661
Protialkoholní záchytná stanice267 161 111
Psychiatrické centrum266 003 111
Růžová linka pro děti272 736 263
Senior linka222 221 771
SOS - centrum Diakonie (krizové poradenské pracoviště)222 521 912
Středisko pro mládež a rodinnou terapii224 911 364
Toxikologické informační středisko224 919 293
Toxikologická laboratoř224 961 111
Lékařská pohotovost 
Praha 1děti 224 947 717dospělí 224 949 181
Praha 3děti 284 861 979dospělí 284 862 149
Praha 4děti 241 733 916dospělí 241 733 917
Praha 5děti 224 433 654, 224 438 592dospělí 224 438 590 (1)
Praha 6děti 233 358 944dospělí 233 340 912
Praha 7 dospělí a děti 233 370 391 
Praha 8děti 283 842 224, 266 082 673 
 dospělí 283 842 222, 266 083 301náv. služba 603 280 661
Praha 9děti 286 881 517dospělí 286 881 518
Praha 10děti 281 019 213 (44)dospělí 274 810 990
Praha 12děti 241 764 123dospělí 241 765 159
Lékárny s nepřetržitou pohotovostní službou 
Praha 1, Palackého 5224 946 982
Praha 2, Belgická 327222 519 731, 222 513 396
Praha 4, Vídeňská 800 (Thomayerova nemocnice)261 084 019, 261 084 011
Praha 5, Štefánikova 6257 320 918
Praha 5, V Úvalu 84 (FN Motol)224 435 736
Praha 6, Vítězné náměstí 13224 325 520
Praha 7, Františka Křížka 22233 375 599, 23337573
Praha 8, Bulovka 282 (FN Na Bulovce)283 840 501
Praha 10, Plaňanská 1/753 (Lékárna v Malešicích)281 019 258
Centrum Černý Most Každý den v době 9 - 24hodtel.:281 918 105
Lékárny s rozšířenou službou 
Praha 224 919 574
Praha 4261 006 336
Praha 6224 321 530
Praha 8284 826 006
Praha 10267 162 823, 274 811 068
Praha 11272 912 743

Tísňová volání 

  • 155 - Záchranná služba
  • 14123 - Lékařská služba první pomoci (pohotovost)
  • 267 313 333 - Záchranná služba hl. m. Prahy
  • 323 602 611 - Záchranná služba Praha-Východ
  • 257 710 489 - Záchranná služba Praha-Západ
  • 296 336 711 - Hygienická stanice hl. m. Prahy
  • 222 522 126 - Městská veterinární správa
  • 251 104 111 - Úřad Českého červeného kříže
  • 284 016 111 - Psychiatrická léčebna Bohnice