Projekt kompostování v Lysolajích

Podpora domácího kompostování v Lysolajích

Předmětem projektu "Zefektivnění nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Městské části Praha-Lysolaje", který připravila městská část Praha-Lysolaje, je pořízení kompostérů a štěpkovače dřevní hmoty za přispění dotace z Operačního programu Životní prostředí. V rámci projektu byly pořízeny plastové zahradní kompostéry o objemu 900 l, které jsou vhodné k použití ke kompostování běžného biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad a domácností. Pro usnadnění procesu domácího kompostování byl zakoupen štěpkovač, aby mohlo být zájemcům ze strany občanů v pravidelných termínech (zejména v období sezóny jaro – podzim) nabízeno bezplatné štěpkování větví z prořezů stromů ze zahrad. Štěpkování probíhá vždy ve čtvrtek od 09:00 do 11:00 hodin na základě telefonické domluvy. Místo štěpkování taktéž dle dohody. V případě velkého počtu zájemců rozhoduje dřívější objednání. Bližší informace a rezervaci štěpkování je možné zajistit na ÚMČ Praha-Lysolaje, e-mail: umc@praha-lysolaje.cz, tel.: 220 921 959.

Kompostéry jsou určeny ke kompostování běžného biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu ze zahrad a domácností,  jako je např. tráva, zbytky ovoce a zeleniny,  nadrcené drobné větvičky a listí. V rámci projektu městské části Praha-Lysolaje budou pořízeny plastové zahradní kompostéry  o  objemu  0,9  m3, které budou občanům městské části Praha-Lysolaje bezplatně na dobu 5 let zapůjčeny. Po uplynutí této doby bude kompostér  účastníkům projektu darován. Distribuce kompostérů proběhlo v průběhu září a října 2015, všechny kompostéry byly zapůjčeny do konce měsíce listopadu 2015.

Bližší informace lze získat:
Městská část Praha-Lysolaje
Kovárenská 8/5, 165 00 Praha-Lysolaje
tel.: 220 921 959
email: umc@praha-lysolaje.cz