Úřední deska - archiv

Formát: 20.07.2024
Formát: 20.07.2024
Název Zveřejnění
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu Aktualizace č. 13 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a vyhodnoce (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 21.07.2024
do: 27.08.2024
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhů změn vlny 42 Z 3609/42, Z 3611/42, Z 3615/42 a Z 3616/42 Územního (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 21.07.2024
do: 27.08.2024
PDF Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání - objekt Restaurace na adrese Horní náměstí 424/9, Praha-Lysolaje (.pdf), Soubor Editovatelná smlouva na pronájem prostor sloužícího k podnikání - restaurace (.docx)
(Ostatní)
od: 16.07.2024
do: 30.09.2024
PDF Výpis přijatých usnesení z 16. zasedání ZMČ - 26. 6. 2024 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 03.07.2024
do: 04.08.2024
PDF Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice Starodvorská, Kovárenská, Žákovská (18.7.2024) (.pdf)
(Ostatní)
od: 24.06.2024
do: 18.07.2024
PDF Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice Lysolajské údolí, Hluboká a Žákovská (12.7.2024) (.pdf)
(Ostatní)
od: 24.06.2024
do: 12.07.2024
PDF Oznámení o konání 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Lysolaje (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 18.06.2024
do: 26.06.2024
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích Stočesova a Huppnerova (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 12.06.2024
do: 15.07.2024
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání o návrhu změny vlny 18 Z 3282/18 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 02.06.2024
do: 18.07.2024
PDF Výpis přijatých usnesení z 15. zasedání ZMČ - 22. 5. 2024 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 29.05.2024
do: 29.06.2024
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu Aktualizace č. 13 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a vyhodno (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 27.05.2024
do: 03.07.2024
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhů změn vlny 40 Z 3599/40, Z 3600/40, Z 3601/40, Z 3602/40, Z 3603/4 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 19.05.2024
do: 25.06.2024
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu samostatně pořizované změny Z 3575/00 Územního plánu sídelního út (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 19.05.2024
do: 25.06.2024
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny Z 3897/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města P (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 19.05.2024
do: 25.06.2024
PDF Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu - 7. - 8. 6. 2024 (.pdf)
(Ostatní)
od: 17.05.2024
do: 09.06.2024
PDF Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Lysolaje (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 14.05.2024
do: 22.05.2024
PDF Záměr prodeje prostoru sloužícího k podnikání - komerční jednotky v budově na adrese Dolina 351, Praha-Lysolaje (.pdf), Soubor Editovatelná smlouva na prodej prostor sloužícího k podnikání (.docx)
(Ostatní)
od: 03.05.2024
do: 21.05.2024
PDF Veřejné vyhláška č. j.: 3544812/24/2000-11530-805747 o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovit (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 29.04.2024
do: 30.05.2024
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny vlny 10 – opakované veřejné projednání Z 3087/10 Územního p (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 28.04.2024
do: 04.06.2024
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny Z 3896/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Pr (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 28.04.2024
do: 04.06.2024
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny Z 3768/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Pr (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 28.04.2024
do: 04.06.2024
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhů změn vlny 30 Z 3542/30, Z 3759/30 a Z 3793/30 Územního plánu síde (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 28.04.2024
do: 04.06.2024
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny vlny 15 – opakované veřejné projednání Z 3230/15 Územního p (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 28.04.2024
do: 04.06.2024
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny vlny 09 – opakované veřejné projednání Z 3006/09 Územního p (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 28.04.2024
do: 04.06.2024
PDF Schválený Závěrečný účet MČ Praha-Lysolaje za rok 2023, rozvaha, výsledovka, Zpráva auditora a Příkaz starostky k odstranění zji (.pdf)
(Závěrečný účet)
od: 25.04.2024
do: 30.06.2025
PDF Výpis přijatých usnesení ze 14. zasedání ZMČ - 17. 4. 2024 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 24.04.2024
do: 25.05.2024
PDF Záměr pronájmu nebytových prostor – sál Společenského domu v budově na adrese Horní náměstí 424/10 (.pdf)
(Ostatní)
od: 23.04.2024
do: 31.12.2024
PDF Volby do Evropského parlamentu - Informace o počtu a sídle volebních okrsků (.pdf)
(Ostatní)
od: 22.04.2024
do: 08.06.2024
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny Z 3833/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Pr (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 14.04.2024
do: 21.05.2024
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny Z 3860/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Pr (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 14.04.2024
do: 21.05.2024
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny vlny 34 Z 3563/34 Územního plánu sídelního útvaru hlavního (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 14.04.2024
do: 21.05.2024
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 2793710/24/2000-11530-805747 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 10.04.2024
do: 11.05.2024
PDF Oznámení o konání 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Lysolaje (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 09.04.2024
do: 18.04.2024
PDF Záměr pronájmu nebytových prostor – sál hasičské zbrojnice v budově na adrese Lysolajské údolí 113/38) (.pdf)
(Ostatní)
od: 27.03.2024
do: 31.12.2024
PDF Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. MHMP 590111/2024 , sp. zn. S-MHMP 1669639/2023/STR ze dne 25.3.2024 - paní Hanna Schr (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 27.03.2024
do: 15.04.2024
PDF Záměr pronájmu sportovních ploch ve Sportovním areálu Lysolaje (Denkrova pískovna) (.pdf)
(Ostatní)
od: 27.03.2024
do: 31.12.2024
PDF Návrh Závěrečného účtu MČ Praha-Lysolaje za rok 2023, rozvaha, výsledovka a Zpráva auditora (.pdf)
(Závěrečný účet)
od: 25.03.2024
do: 26.04.2024
PDF Výpis přijatých usnesení z 13. zasedání ZMČ - 13. 3. 2024 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 20.03.2024
do: 20.04.2024
PDF Veřejná vyhláška převzetí písemnosti-pro Libora Oroszki-ustanovení opatrovníka (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 20.03.2024
do: 04.04.2024
PDF Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice Podholí a U Libosadu (4.4.2024) (.pdf)
(Ostatní)
od: 19.03.2024
do: 04.04.2024
PDF Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu - Sportovní den 2024 (.pdf)
(Veřejnoprávní smlouvy)
od: 18.03.2024
do: 18.03.2024
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny Z 3706/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Pr (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 10.03.2024
do: 16.04.2024
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhů změn vlny 42 Z 3609/42, Z 3611/42, Z 3615/42 a Z 3616/42 Územního (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 10.03.2024
do: 16.04.2024
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny vlny 37 Z 3588/37 Územního plánu sídelního útvaru hlavního (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 10.03.2024
do: 16.04.2024
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na území Prahy 6 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 06.03.2024
do: 31.12.2024
PDF Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Lysolaje (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 05.03.2024
do: 14.03.2024
PDF Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost-Libor Oroszki (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 04.03.2024
do: 19.03.2024
PDF Výpis přijatých usnesení z 12. zasedání ZMČ - 21. 2. 2024 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 28.02.2024
do: 28.03.2024
PDF Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání - objekt Restaurace + objekt Fitness centrum (.pdf), Soubor Editovatelná smlouva na pronájem prostor sloužícího k podnikání - restaurace (.docx), Soubor Editovatelná smlouva na pronájem prostor sloužícího k podnikání - fitness centrum (.docx)
(Ostatní)
od: 26.02.2024
do: 30.04.2024
PDF Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 12. 3. 2024 a 13. 3. 2024, ulice Lysolajské údolí, Žákovská (.pdf)
(Ostatní)
od: 22.02.2024
do: 14.03.2024

Stránky