Úřední deska - archiv

Formát: 02.12.2022
Formát: 02.12.2022
Název Zveřejnění
PDF VV-nedoplatky za místní poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem v Statutárním městě Kladno za rok 2021 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 05.12.2022
do: 03.01.2023
PDF VV-nedoplatky za místní poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem v Statutárním městě Kladn za rok 2020 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 05.12.2022
do: 03.01.2023
PDF VV-přechodná úprava provozu komunikace Mateřská 5.12.-10.12.2022 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 30.11.2022
do: 15.12.2022
PDF Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice Nad pramenem, Štěpnice (.pdf)
(Ostatní)
od: 23.11.2022
do: 14.12.2022
PDF Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice Do Zátiší, Dolina (.pdf)
(Ostatní)
od: 23.11.2022
do: 13.12.2022
PDF Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení úředního místa - pracovník/pracovnice podatelny a spisovny (.pdf)
(Volné pracovní pozice)
od: 21.11.2022
do: 16.12.2022
PDF Věřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Starodvorská (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 21.11.2022
do: 21.12.2022
PDF Výpis přijatých usnesení z 1. (ustavujícího) zasedání ZMČ - 9. 11. 2022 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 16.11.2022
do: 16.12.2022
PDF Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2023 (.pdf)
(Ostatní)
od: 07.11.2022
do: 09.01.2023
PDF VV-oznámení o zah. řízení o vydání změny vlny 17- opak.projednání Z 3212/17 ÚP hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 07.11.2022
do: 14.12.2022
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3580/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 07.11.2022
do: 14.12.2022
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Z 3322/19, Z 3324/19, Z 3326/19, Z 3329/19, Z 3348/19, Z 336 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 07.11.2022
do: 14.12.2022
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3252/15 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 07.11.2022
do: 14.12.2022
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání Změny č. 1 Regulačního plánu Anenská (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 07.11.2022
do: 14.12.2022
PDF Výběrové řízení-účetní obec Horoměřice (.pdf)
(Volné pracovní pozice)
od: 03.11.2022
do: 15.12.2022
PDF Oznámení o konání 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Lysolaje (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 02.11.2022
do: 09.11.2022
PDF Rozhodnutí-zvláštní užívání komunikace-Starodvorská (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 21.10.2022
do: 31.10.2022
PDF VV-Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 28 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 10.10.2022
do: 16.11.2022
PDF VV-Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 33 ÚP SÚ HMP (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 10.10.2022
do: 16.11.2022
PDF Oznámení o zahájení řízení o vydání samostatně pořizované změny Z 3430/00 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udr (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 10.10.2022
do: 16.11.2022
PDF VV-Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3429/00 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj územ (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 10.10.2022
do: 16.11.2022
PDF Rozpočtová opatření září 2022 (.pdf)
(Schválená rozpočtová opatření)
od: 30.09.2022
do: 30.09.2022
PDF Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Starodvorská (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 26.09.2022
do: 21.10.2022
PDF Zápis o výsledku voleb do ZMČ Praha-Lysolaje (.pdf)
(Ostatní)
od: 26.09.2022
do: 26.10.2022
PDF Dražební vyhláška (o elektronické dražbě) - pozemky k. ú. Libišany (.pdf)
(Ostatní)
od: 22.09.2022
do: 31.10.2022
PDF Dražební vyhláška (o elektronické dražbě) - pozemky k. ú. Mariánské Lázně (.pdf)
(Ostatní)
od: 22.09.2022
do: 31.10.2022
PDF Výpis přijatých usnesení z 27. zasedání ZMČ - 14. 9. 2022 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 21.09.2022
do: 21.10.2022
PDF Záměr prodeje pozemku parc. č. 560/4 v k.ú. Lysolaje, ostatní plocha, o celkové výměře 29 m2 (.pdf)
(Ostatní)
od: 19.09.2022
do: 07.10.2022
PDF Oznámení o konání 27. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Lysolaje (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 07.09.2022
do: 15.09.2022
PDF Veřejná vyhláška_OOP uzavírka komunikace Podholí 10.9.-15.11.2022 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 06.09.2022
do: 21.11.2022
PDF Veřejná vyhláška_OOP_uzavírka komunikace Sportovců 14.9.-23.9.2022 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 06.09.2022
do: 26.09.2022
PDF PRE-přerušení dodávky elektřiny-20.9.2022-Mateřská (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 02.09.2022
do: 21.09.2022
PDF Oznámení o době a místě konání voleb (.pdf)
(Ostatní)
od: 29.08.2022
do: 24.09.2022
PDF VV-oznámení o spol. jednání o návrhu změny Z 3125/00 ÚP Hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 26.08.2022
do: 13.10.2022
PDF oznameni_o_volnem_pracovnim_mistu_adm._referent._2022.pdf
(Ostatní)
od: 23.08.2022
do: 15.09.2022
PDF VV-oznámení o zahájení řízení o vydání a veř. projednání vlivů změn vlny V celoměstky význam. změn ÚP Hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 23.08.2022
do: 29.09.2022
PDF VV-oznámení-zahájení řízení opakované projenání o vyd. změny vlny 14 Z 3194/14 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 23.08.2022
do: 29.09.2022
PDF Veřejná vyhláška-vydání změny Z 3810/00 ÚP hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 23.08.2022
do: 29.09.2022
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3820/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 23.08.2022
do: 29.09.2022
PDF VV-stanovení přechodné úpravy provozu na místních komuniakcích 27.8.2022 Lysolajské údolí v Podbabě (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 19.08.2022
do: 28.08.2022
PDF Informace o vylosovaných číslech volebních stran pro volby do ZMČ Praha-Lysolaje (.pdf)
(Ostatní)
od: 10.08.2022
do: 24.09.2022
PDF Veřejná vyhláška-uložení písemnosti (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 10.08.2022
do: 25.08.2022
PDF Výpis přijatých usnesení z 26. zasedání ZMČ - 27. 7. 2022 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 03.08.2022
do: 03.09.2022
PDF Informace o losování čísel pro označení volebních stran (.pdf)
(Ostatní)
od: 02.08.2022
do: 10.08.2022
PDF Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny: Nezávislí - Lysolaje (.pdf)
(Ostatní)
od: 02.08.2022
do: 24.09.2022
PDF Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny: Sdružení nezávislých kandidátů - Lysolaje (.pdf)
(Ostatní)
od: 02.08.2022
do: 24.09.2022
PDF Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - SPOLU pro Lysolaje (.pdf)
(Ostatní)
od: 02.08.2022
do: 24.09.2022
PDF Oznámení o konání 26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Lysolaje (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 20.07.2022
do: 28.07.2022
PDF VV-Marika Kotěrová-doručování písemností (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 19.07.2022
do: 02.08.2022
PDF Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (.pdf)
(Ostatní)
od: 15.07.2022
do: 02.09.2022

Stránky