Úřední deska

Od 1. 1. 2006 je v platnosti Zákon 500/2004 Sb., který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem (internetem). Obsah  „kamenné“ a elektronické úřední desky musí být shodný, veškeré dokumenty, které podle zákona mají být zveřejněny, musí být vyvěšeny jak na „kamenné“ tak na elektronické úřední desce. „Kamenná“ úřední deska je umístěna na budově ÚMČ Praha-Lysolaje a je přístupná 24 hodin denně.

Obsah elektronické úřední desky má informativní charakter.
Po sejmutí dokumentu z úřední desky se dokument přesouvá do archivu dokumentů.

Ostatní
Název Zveřejnění
PDF Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice Starodvorská, Kovárenská, Žákovská (18.7.2024) (.pdf) od: 24.06.2024
do: 18.07.2024
PDF Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice Lysolajské údolí, Hluboká a Žákovská (12.7.2024) (.pdf) od: 24.06.2024
do: 12.07.2024
PDF Záměr pronájmu nebytových prostor – sál Společenského domu v budově na adrese Horní náměstí 424/10 (.pdf) od: 23.04.2024
do: 31.12.2024
PDF Záměr pronájmu nebytových prostor – sál hasičské zbrojnice v budově na adrese Lysolajské údolí 113/38) (.pdf) od: 27.03.2024
do: 31.12.2024
PDF Záměr pronájmu sportovních ploch ve Sportovním areálu Lysolaje (Denkrova pískovna) (.pdf) od: 27.03.2024
do: 31.12.2024
Termín zasedání zastupitelstva MČ
Název Zveřejnění
PDF Oznámení o konání 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Lysolaje (.pdf) od: 18.06.2024
do: 26.06.2024
Veřejné vyhlášky
Název Zveřejnění
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích Stočesova a Huppnerova (.pdf) od: 12.06.2024
do: 15.07.2024
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání o návrhu změny vlny 18 Z 3282/18 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města (.pdf) od: 02.06.2024
do: 18.07.2024
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu Aktualizace č. 13 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a vyhodno (.pdf) od: 27.05.2024
do: 03.07.2024
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhů změn vlny 40 Z 3599/40, Z 3600/40, Z 3601/40, Z 3602/40, Z 3603/4 (.pdf) od: 19.05.2024
do: 25.06.2024
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu samostatně pořizované změny Z 3575/00 Územního plánu sídelního út (.pdf) od: 19.05.2024
do: 25.06.2024
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny Z 3897/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města P (.pdf) od: 19.05.2024
do: 25.06.2024
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na území Prahy 6 (.pdf) od: 06.03.2024
do: 31.12.2024
Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ
Název Zveřejnění
PDF Výpis přijatých usnesení z 15. zasedání ZMČ - 22. 5. 2024 (.pdf) od: 29.05.2024
do: 29.06.2024
Závěrečný účet
Název Zveřejnění
PDF Schválený Závěrečný účet MČ Praha-Lysolaje za rok 2023, rozvaha, výsledovka, Zpráva auditora a Příkaz starostky k odstranění zji (.pdf) od: 25.04.2024
do: 30.06.2025
PDF Schválený Závěrečný účet MČ Praha-Lysolaje za rok 2022, rozvaha, výsledovka, Zpráva auditora a Příkaz starostky k odstranění zji (.pdf) od: 10.05.2023
do: 30.06.2024
Rozpočet
Název Zveřejnění
PDF Schválený rozpočet a finanční plán na rok 2024, střednědobý výhled na období 2025-2029 a Rozpočet Sociálního fondu Městské části (.pdf) od: 15.01.2024
do: 31.03.2025
PDF Schválená pravidla rozpočtového provizoria MČ Praha-Lysolaje na rok 2024 (.pdf) od: 27.11.2023
do: 31.12.2024
Přihlásit se k odběru Úřední deska