Úřední deska

Od 1. 1. 2006 je v platnosti Zákon 500/2004 Sb., který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem (internetem). Obsah  „kamenné“ a elektronické úřední desky musí být shodný, veškeré dokumenty, které podle zákona mají být zveřejněny, musí být vyvěšeny jak na „kamenné“ tak na elektronické úřední desce. „Kamenná“ úřední deska je umístěna na budově ÚMČ Praha-Lysolaje a je přístupná 24 hodin denně.

Obsah elektronické úřední desky má informativní charakter.
Po sejmutí dokumentu z úřední desky se dokument přesouvá do archivu dokumentů.

Veřejné vyhlášky
Název Zveřejnění
PDF VV-přechodná úprava provozu komunikace Mateřská 5.12.-10.12.2022 (.pdf) od: 30.11.2022
do: 15.12.2022
PDF Věřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Starodvorská (.pdf) od: 21.11.2022
do: 21.12.2022
PDF VV-oznámení o zah. řízení o vydání změny vlny 17- opak.projednání Z 3212/17 ÚP hl.m.Prahy (.pdf) od: 07.11.2022
do: 14.12.2022
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3580/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (.pdf) od: 07.11.2022
do: 14.12.2022
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Z 3322/19, Z 3324/19, Z 3326/19, Z 3329/19, Z 3348/19, Z 336 (.pdf) od: 07.11.2022
do: 14.12.2022
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3252/15 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (.pdf) od: 07.11.2022
do: 14.12.2022
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání Změny č. 1 Regulačního plánu Anenská (.pdf) od: 07.11.2022
do: 14.12.2022
Ostatní
Název Zveřejnění
PDF Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice Nad pramenem, Štěpnice (.pdf) od: 23.11.2022
do: 14.12.2022
PDF Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice Do Zátiší, Dolina (.pdf) od: 23.11.2022
do: 13.12.2022
PDF Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2023 (.pdf) od: 07.11.2022
do: 09.01.2023
Volné pracovní pozice
Název Zveřejnění
PDF Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení úředního místa - pracovník/pracovnice podatelny a spisovny (.pdf) od: 21.11.2022
do: 16.12.2022
PDF Výběrové řízení-účetní obec Horoměřice (.pdf) od: 03.11.2022
do: 15.12.2022
Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ
Název Zveřejnění
PDF Výpis přijatých usnesení z 1. (ustavujícího) zasedání ZMČ - 9. 11. 2022 (.pdf) od: 16.11.2022
do: 16.12.2022
Závěrečný účet
Název Zveřejnění
PDF Schválený Závěrečný účet MČ Praha-Lysolaje za rok 2021, rozvaha, výsledovka a Zpráva auditora (.pdf) od: 30.05.2022
do: 30.06.2023
Rozpočet
Název Zveřejnění
PDF Schválený rozpočet na rok 2022 MČ Praha-Lysolaje, střednědobý výhled, finanční plán (.pdf) od: 19.01.2022
do: 31.03.2023
Přihlásit se k odběru Úřední deska