Úřední deska

Od 1. 1. 2006 je v platnosti Zákon 500/2004 Sb., který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem (internetem). Obsah  „kamenné“ a elektronické úřední desky musí být shodný, veškeré dokumenty, které podle zákona mají být zveřejněny, musí být vyvěšeny jak na „kamenné“ tak na elektronické úřední desce. „Kamenná“ úřední deska je umístěna na budově ÚMČ Praha-Lysolaje a je přístupná 24 hodin denně.

Obsah elektronické úřední desky má informativní charakter.
Po sejmutí dokumentu z úřední desky se dokument přesouvá do archivu dokumentů.

Veřejné vyhlášky
Název Zveřejnění
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny Z 3833/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Pr (.pdf) od: 14.04.2024
do: 21.05.2024
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny Z 3860/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Pr (.pdf) od: 14.04.2024
do: 21.05.2024
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny vlny 34 Z 3563/34 Územního plánu sídelního útvaru hlavního (.pdf) od: 14.04.2024
do: 21.05.2024
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 2793710/24/2000-11530-805747 (.pdf) od: 10.04.2024
do: 11.05.2024
PDF Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. MHMP 590111/2024 , sp. zn. S-MHMP 1669639/2023/STR ze dne 25.3.2024 - paní Hanna Schr (.pdf) od: 27.03.2024
do: 15.04.2024
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny Z 3706/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Pr (.pdf) od: 10.03.2024
do: 16.04.2024
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhů změn vlny 42 Z 3609/42, Z 3611/42, Z 3615/42 a Z 3616/42 Územního (.pdf) od: 10.03.2024
do: 16.04.2024
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny vlny 37 Z 3588/37 Územního plánu sídelního útvaru hlavního (.pdf) od: 10.03.2024
do: 16.04.2024
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na území Prahy 6 (.pdf) od: 06.03.2024
do: 31.12.2024
Termín zasedání zastupitelstva MČ
Název Zveřejnění
PDF Oznámení o konání 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Lysolaje (.pdf) od: 09.04.2024
do: 18.04.2024
Ostatní
Název Zveřejnění
PDF Záměr pronájmu nebytových prostor – sál hasičské zbrojnice v budově na adrese Lysolajské údolí 113/38) (.pdf) od: 27.03.2024
do: 31.12.2024
PDF Záměr pronájmu sportovních ploch ve Sportovním areálu Lysolaje (Denkrova pískovna) (.pdf) od: 27.03.2024
do: 31.12.2024
PDF Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání - objekt Restaurace + objekt Fitness centrum (.pdf), Soubor Editovatelná smlouva na pronájem prostor sloužícího k podnikání - restaurace (.docx), Soubor Editovatelná smlouva na pronájem prostor sloužícího k podnikání - fitness centrum (.docx) od: 26.02.2024
do: 30.04.2024
Závěrečný účet
Název Zveřejnění
PDF Návrh Závěrečného účtu MČ Praha-Lysolaje za rok 2023, rozvaha, výsledovka a Zpráva auditora (.pdf) od: 25.03.2024
do: 30.06.2024
PDF Schválený Závěrečný účet MČ Praha-Lysolaje za rok 2022, rozvaha, výsledovka, Zpráva auditora a Příkaz starostky k odstranění zji (.pdf) od: 10.05.2023
do: 30.06.2024
Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ
Název Zveřejnění
PDF Výpis přijatých usnesení z 13. zasedání ZMČ - 13. 3. 2024 (.pdf) od: 20.03.2024
do: 20.04.2024
Rozpočet
Název Zveřejnění
PDF Schválený rozpočet a finanční plán na rok 2024, střednědobý výhled na období 2025-2029 a Rozpočet Sociálního fondu Městské části (.pdf) od: 15.01.2024
do: 31.03.2025
PDF Schválená pravidla rozpočtového provizoria MČ Praha-Lysolaje na rok 2024 (.pdf) od: 27.11.2023
do: 31.12.2024
Přihlásit se k odběru Úřední deska