Úřední deska

Od 1. 1. 2006 je v platnosti Zákon 500/2004 Sb., který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem (internetem). Obsah  „kamenné“ a elektronické úřední desky musí být shodný, veškeré dokumenty, které podle zákona mají být zveřejněny, musí být vyvěšeny jak na „kamenné“ tak na elektronické úřední desce. „Kamenná“ úřední deska je umístěna na budově ÚMČ Praha-Lysolaje a je přístupná 24 hodin denně.

Obsah elektronické úřední desky má informativní charakter.
Po sejmutí dokumentu z úřední desky se dokument přesouvá do archivu dokumentů.

Ostatní
Název Zveřejnění
PDF Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 6. 10. 2023, ulice Podholí (.pdf) od: 19.09.2023
do: 07.10.2023
PDF Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 5. 10. 2023, ulice K Housličkám (.pdf) od: 19.09.2023
do: 06.10.2023
PDF Záměr pronájmu sportovních ploch ve Sportovním areálu Lysolaje (Denkrova pískovna) (.pdf) od: 14.12.2022
do: 31.12.2023
Veřejné vyhlášky
Název Zveřejnění
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny vlny 26 – opakované veřejné projednání Z 3500/26 Územního p (.pdf) od: 18.09.2023
do: 25.10.2023
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny vlny 10 Z 3088/10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního (.pdf) od: 18.09.2023
do: 25.10.2023
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání o návrzích změn vlny 18 Z 3286/18, Z 3291/18, Z 3301/18, Z 3318/18 a Z 3396/18 Ú (.pdf) od: 17.09.2023
do: 02.11.2023
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhů změn vlny 29 Z 3783/29 a Z 3807/29 Územního plánu sídelního útvar (.pdf) od: 03.09.2023
do: 10.10.2023
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhů změn vlny 38 Z 3589/38, Z 3590/38, Z 3591/38, Z 3592/38, Z 3593/3 (.pdf) od: 03.09.2023
do: 10.10.2023
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny Z 3576/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Pr (.pdf) od: 23.08.2023
do: 29.09.2023
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ Návrh samostatně pořizované změny Z 3617/00 Územního plánu sídelního útv (.pdf) od: 23.08.2023
do: 29.09.2023
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ Návrh samostatně pořizované změny Z 3582/00 Územního plánu sídelního útv (.pdf) od: 23.08.2023
do: 29.09.2023
Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ
Název Zveřejnění
PDF Výpis přijatých usnesení ze 7. zasedání ZMČ - 30. 8. 2023 (.pdf) od: 06.09.2023
do: 06.10.2023
Závěrečný účet
Název Zveřejnění
PDF Schválený Závěrečný účet MČ Praha-Lysolaje za rok 2022, rozvaha, výsledovka, Zpráva auditora a Příkaz starostky k odstranění zji (.pdf) od: 10.05.2023
do: 30.06.2024
Rozpočet
Název Zveřejnění
PDF Schválený rozpočet a finanční plán na rok 2023, střednědobý výhled na období 2024-2028 a Sociální fond Městské části Praha-Lysol (.pdf) od: 23.01.2023
do: 31.03.2024
PDF Schválená pravidla rozpočtového provizoria MČ Praha-Lysolaje (.pdf) od: 22.12.2022
do: 31.12.2023
Přihlásit se k odběru Úřední deska