Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999

2024
Nadpis Přílohy
Dotaz k nemovitosti na pozemcích parc. č. 460/18 a 460/26 k. ú. Lysolaje PDF Dotaz k nemovitosti na pozemcích parc. č. 460/18 a 460/26 k. ú. Lysolaje (.pdf)
2023
Nadpis Přílohy
Investiční projekty MČ Praha-Lysolaje v letech 2023-2024 PDF Investiční projekty MČ Praha-Lysolaje v letech 2023-2024 (.pdf)
Dotační výzvy na podporu chovu včel PDF Dotační výzvy na podporu chovu včel (.pdf)
Informace o účastnících řízení PDF Informace o účastnících řízení (.pdf)
2022
Nadpis Přílohy
Žádost o poskytnutí informací o zaměstnancích ÚMČ PDF Žádost o poskytnutí informací o zaměstnancích ÚMČ (.pdf)
Žádost o poskytnutí znaleckého posudku č. N43476/16 PDF Poskytnutí znaleckého posudku č. N43476/16 (.pdf)
Celkové náklady projektu Dolina-Město jinak PDF Odpověď - Celkové náklady projektu Dolina-Město jinak (.pdf)
Kácení dřevin a náhradní výsadba PDF Kácení dřevin a náhradní výsadba (.pdf)
Informace o smluvních vztazích PDF Informace o smluvních vztazích (.pdf)
2021
Nadpis Přílohy
Čestná občanství PDF Čestná občanství (.pdf)
Očkování členů JSDH Lysolaje PDF odpoved_ockovani.pdf
Smlouvy o užívání veřejného prostranství PDF info106032021.pdf
Příspěvkové organizace a veřejné zakázky PDF info012021.pdf
Bezdůvodné obohacení MČ PDF obohaceni2020.pdf
2020
Nadpis Přílohy
Soudní spory s MČ PDF 21112020.pdf
Reklamní zařízení PDF reklama2020.pdf
Privatizace bytů v MČ PDF privatizacebytu.pdf
Seznam tajemníků od 12. 11. 2000 PDF tajemnici2020.pdf
Výnos z poplatku ze psů PDF informace012020.pdf
Připravované investiční projekty PDF informace022020.pdf