Zázračná studánka

V dolní části údolí Housle při modré turistické cestě, asi 150 m jihozápadně od stanice MHD se nachází lysolajská studánka. Ze zídky z žulových kostek 60 cm vysoké vychází ve výšce cca 20 cm kovová trubka o průměru 8 cm. A právě v tomto místě začíná pramen lysolajského potoka, vyvěrající u kapličky ve výšce 262 m n.m. Délka potoka od pramene k soutoku se Šáreckým potokem je 1875 m, výškový rozdíl těchto míst činí 79 m. Okolí studánky je parkově upraveno, je zde možnost klidného posezení ve stínu vzrostlých javorů a kaštanů.Nedílnou součástí zázračné studánky je barokní kaple s obrazem Panny Marie Sedmibolestné z roku 1863, o kterou v současné době pečují sestry Dominikánky, žijící v Lysolajích. Kaplička byla několikrát upravovaná.

Místní tradice věří v léčivou schopnost vody a proto na stromě nad studánkou je upevněna dřevěná tabulka s nápisem ,,Zázračná studánka". Jedná se skutečně o mimořádně kvalitní pitnou vodu, jejíž kvalitu 2x ročně zkoumá akreditovaná laboratoř pro rozbor vody. Výsledky rozboru vody jsou vždy zveřejňovány na vývěsce u pramene a v Lysolajském zpravodaji. Pro zajímavost byla zhruba před dvěma roky odebrána voda k rozboru u pramene potoka, tj. v místě zázračné studánky a pak u soutoku se Šáreckým potokem. Znečištění potoka bylo tak strašné, že z bezvadné pitné vody byla na soutoku splašková stoka. Kvalita potoka se určitě vylepšila vybudováním kanalizace v obci. Pramen Housle byl původně zdroj vody pro Lysolaje. První dílčí gravitační vodovod od pramene v Houslích provedl zednický mistr J. Černý v roce 1922 z ručně uplácaného potrubí se dvěma výtoky ve vzdálenosti 150 m. Vodovod sloužil do roku 1967, kdy byl narušen bagrem při hloubení potoka. V letech 1971 - 1972 byl zřízen vodovod z Houslí pro domy na hlavní silnici a pro domy Na dolině. Ačkoliv jsou Lysolaje napojeny na "pražskou vodu", dílčí vodovod pro domy na hlavní silnici slouží dál.

O zázračné vodě v přírodním parku Šárka - Lysolaje, kam jsou Lysolaje začleněny, se ví široko - daleko, o čemž svědčí množství lidí přijíždějících z města autobusy MHD, aby si naplnili své pet-lahve.