Projekt - Komunitní centrum

OPPPR_46. výzva - Komunitní centrum Lysolaje

Realizací projektu bude vytvořeno Kulturně komunitní centrum v novém objektu v rámci obytného komplexu Dolina. V souladu s podmínkami 46. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu pro osoby z cílových skupin projektu a občany Městské části Praha - Lysolaje. Cílem je integrace znevýhodněných osob, aktivizace a zkvalitnění života. Pomoc při začleňování do většinové společnosti a zapojení občanů do komunitního života, z něhož nebude nikdo vyloučen. Pravidelná náplň centra bude zajištěna ve spolupráci s deseti subjekty, které mají o tuto činnost zájem.

Projekt bude dokončen v 07/2022.

 

Bližší informace lze získat:

 

Městská část Praha-Lysolaje
Kovárenská 8/5, 165 00 Praha-Lysolaje
tel.: 220 921 959
email: umc@praha-lysolaje.cz