Lysolajský zpravodaj


Inzerce ve zpravodaji

Nový ceník od 1.1.2013
Zpravodaj vychází pravidelně 1x za dva měsíce v nákladu 620 ks, výtisky jsou zodpovědně distribuovány do schránek občanů obce. Zájemci o inzerci jsou pravidelně informování o uzávěrkách budoucích čísel emailem.

Cena inzerce je stanovena takto:

Černobílá inzerce
velikost A4 3 600,- Kč
velikost A5 1 900,- Kč
velikost A6 1 000,- Kč
velikost A7 600,- Kč

Plnobarevná inzerce
velikost A4 5 000,- Kč
velikost A5 3 000,- Kč
velikost A6 1 700,- Kč
velikost A7 1 000,- Kč

Pořadí umístění inzerátů není garantováno a záleží na rozhodnutí redakce. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Data pro uveřejnění reklamy požadujeme ve formátu *.PDF (*.IND, *.AI, *.EPS, *.TIFF, *.JPG, *.DOC).

Podklady pro uveřejnění reklamy prosím zasílejte na: umc@praha-lysolaje.cz Uzávěrka pro zaslání podkladů je stanovena vždy v novém čísle zpravodaje.
Věříme, že shledáte tuto formu reklamy za zajímavou a pomůže Vám najít nové zákazníky.