Úřední deska - archiv

Formát: 10.06.2023
Formát: 10.06.2023
Název Zveřejnění
PDF ro_02062021.pdf, PDF ro_23062021.pdf
(Schválená rozpočtová opatření)
od: 23.06.2021
do: 23.06.2021
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -OZNÁMENÍo společném jednání a vystavení návrhůzměnZ3281/18, Z3283/18, Z 3285/18, Z (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 21.06.2021
do: 06.08.2021
PDF 19.pdf
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 21.06.2021
do: 21.07.2021
PDF Dražební vyhláška-nemovité věci-Mariánské Lázně (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 18.06.2021
do: 07.07.2021
PDF Dražební vyhláška-nemovité věci-Jesenice u Chebu (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 18.06.2021
do: 07.07.2021
PDF OZNÁMENÍ o zahájeném řízení o vydání změny – opakované veřejné projednání Z 2797 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 15.06.2021
do: 22.07.2021
PDF Územní opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní části Městského okruhu (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 14.06.2021
do: 13.07.2021
PDF Oznámení o konání 19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lysolaje (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 14.06.2021
do: 21.06.2021
PDF Přerušení dodávky elekřiny-29.6.2021 ulice Květová, Žákovská (.pdf)
(Ostatní)
od: 04.06.2021
do: 30.06.2021
Binary Data oznámení o zah. řízení o vydání změn vlny 12 Z 3126/12 a Z 3139/12 (.php?slozka=2580&doc=126458)
(Veřejné vyhlášky)
od: 31.05.2021
do: 07.07.2021
PDF oznámení o zah. říz. změn vlny 06 ÚP Hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 31.05.2021
do: 07.07.2021
PDF ro_10052021.pdf, PDF ro_31052021.pdf
(Schválená rozpočtová opatření)
od: 31.05.2021
do: 31.05.2021
Binary Data oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 19 ÚP hl.m. Prahy opakované projednání (.php?slozka=2580&doc=126464)
(Veřejné vyhlášky)
od: 24.05.2021
do: 30.06.2021
PDF Schválený Závěrečný účet MČ Praha-Lysolaje za rok 2020 (.pdf)
(Závěrečný účet)
od: 17.05.2021
do: 30.06.2022
Binary Data ZÁMĚR PRONÁJMU - Prostor sloužících podnikání na pozemku parc. č. 286/5 (zastavěná plocha a nádvoří) (.php?slozka=2580&doc=126311)
(Ostatní)
od: 14.05.2021
do: 14.06.2021
PDF ZÁMĚR PRODEJE - pozemek parc. č. 490/3 v k.ú. Lysolaje, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměř (.pdf)
(Ostatní)
od: 14.05.2021
do: 14.06.2021
PDF OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změnyZ 3811/00Územního plánu sídelního útvar (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 11.05.2021
do: 17.06.2021
PDF 18.pdf
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 10.05.2021
do: 10.06.2021
PDF Oznámení o konání 18. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lysolaje (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 30.04.2021
do: 10.05.2021
PDF Usnesení o stanovení opatrovníka. Simoně Vystrčilové (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 29.04.2021
do: 14.05.2021
PDF Konkursní řízení-ředitel/ka Masarykova základní škola Praha9-Klánovice (.pdf)
(Volné pracovní pozice)
od: 27.04.2021
do: 25.05.2021
PDF usnesení o stanovení opatrovníka Petru Pavelčíkovi nar. 1947 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 22.04.2021
do: 07.05.2021
PDF usnesení o stanovení opatrovníka Jaroslavě Pavelčíkové nar. 1949 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 22.04.2021
do: 07.05.2021
Binary Data Oznámení o přerušení dodávky elektřiny-ulice Hřebenová, Sídlištní dne 11.5.2021 (.php?slozka=2580&doc=125740)
(Veřejné vyhlášky)
od: 21.04.2021
do: 12.05.2021
PDF Záměr prodeje nemovitých věcí - pozemek parc. č. 492/4 o výměře 11m2 v katastrálním území Lysolaje (.pdf)
(Ostatní)
od: 19.04.2021
do: 09.05.2021
PDF Závěrečný účet MČ Praha-Lysolaje za rok 2020 (.pdf)
(Závěrečný účet)
od: 19.04.2021
do: 09.05.2021
PDF Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice Sportovců, 4. 5. 2021 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 16.04.2021
do: 05.05.2021
PDF 17.pdf
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 07.04.2021
do: 07.05.2021
PDF OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/ (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 06.04.2021
do: 13.05.2021
PDF OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 20 Z 3380/20, Z 3381/20, Z 3382/20, (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 06.04.2021
do: 13.05.2021
PDF Oznámení o konaní 17. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 31.03.2021
do: 08.04.2021
PDF ro_31032021.pdf
(Schválená rozpočtová opatření)
od: 30.03.2021
do: 30.03.2021
PDF OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2837 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 29.03.2021
do: 14.05.2021
PDF Zveřejnění záměru-pronájem prostor v budově č.p. 113 (.pdf)
(Ostatní)
od: 16.03.2021
do: 05.04.2021
PDF OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3830/00 Územního plánu sídelního útva (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 15.03.2021
do: 21.04.2021
PDF OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny vlny 04 úprav U 1113/04 Územního plánu (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 15.03.2021
do: 21.04.2021
PDF ro_22022021.pdf
(Schválená rozpočtová opatření)
od: 28.02.2021
do: 28.02.2021
PDF oznámení o zahájení říz. o vydání změn vlny 26 ÚP hl.m. Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 08.02.2021
do: 17.03.2021
PDF OZNÁMENÍ společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 08 úprav U 1365/08 a U 13 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 26.01.2021
do: 15.03.2021
PDF OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 2759/00 vlny IV celoměstsky významnýc (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 26.01.2021
do: 04.03.2021
PDF OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 3239/15 Územního plánu sí (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 26.01.2021
do: 15.03.2021
PDF 16.pdf
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 25.01.2021
do: 25.02.2021
PDF Výpis přijatých usnesení z 16. zasedání ZMČ - 18. 1. 2021 (.pdf)
(Ostatní)
od: 22.01.2021
do: 22.02.2021
PDF Schválený rozpočet na rok 2021 MČ Praha-Lysolaje, střednědobý výhled, finanční plán (.pdf)
(Rozpočet)
od: 22.01.2021
do: 31.12.2021
PDF STAVEBNÍ POVOLENÍ na stavbu s názvem: „Rezidenční soubor HOUSLE – LYSOLAJE“ - 14 rodinných domů a 3 (.pdf)
(Ostatní)
od: 20.01.2021
do: 20.02.2021
PDF OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2600/00 ze skupi (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 17.01.2021
do: 23.02.2021
PDF OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00 Územního plánu sídelního útva (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 12.01.2021
do: 18.02.2021
PDF oznámení o zaháj. říze o vydání změn vlny 09 ÚP Hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 12.01.2021
do: 18.02.2021
PDF oznámení o zah. říz. změn vlny 19-opakované veřejné projednání (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 12.01.2021
do: 18.02.2021
PDF oznámení o zah. říz. změn vlny 11 ÚP hl. m. Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 12.01.2021
do: 18.02.2021

Stránky