Úřední deska - archiv

Formát: 13.04.2024
Formát: 13.04.2024
Název Zveřejnění
PDF VV-Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 28 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 10.10.2022
do: 16.11.2022
PDF VV-Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 33 ÚP SÚ HMP (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 10.10.2022
do: 16.11.2022
PDF Oznámení o zahájení řízení o vydání samostatně pořizované změny Z 3430/00 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udr (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 10.10.2022
do: 16.11.2022
PDF VV-Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3429/00 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj územ (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 10.10.2022
do: 16.11.2022
PDF Rozpočtová opatření září 2022 (.pdf)
(Schválená rozpočtová opatření)
od: 30.09.2022
do: 30.09.2022
PDF Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Starodvorská (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 26.09.2022
do: 21.10.2022
PDF Zápis o výsledku voleb do ZMČ Praha-Lysolaje (.pdf)
(Ostatní)
od: 26.09.2022
do: 26.10.2022
PDF Dražební vyhláška (o elektronické dražbě) - pozemky k. ú. Libišany (.pdf)
(Ostatní)
od: 22.09.2022
do: 31.10.2022
PDF Dražební vyhláška (o elektronické dražbě) - pozemky k. ú. Mariánské Lázně (.pdf)
(Ostatní)
od: 22.09.2022
do: 31.10.2022
PDF Výpis přijatých usnesení z 27. zasedání ZMČ - 14. 9. 2022 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 21.09.2022
do: 21.10.2022
PDF Záměr prodeje pozemku parc. č. 560/4 v k.ú. Lysolaje, ostatní plocha, o celkové výměře 29 m2 (.pdf)
(Ostatní)
od: 19.09.2022
do: 07.10.2022
PDF Oznámení o konání 27. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Lysolaje (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 07.09.2022
do: 15.09.2022
PDF Veřejná vyhláška_OOP uzavírka komunikace Podholí 10.9.-15.11.2022 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 06.09.2022
do: 21.11.2022
PDF Veřejná vyhláška_OOP_uzavírka komunikace Sportovců 14.9.-23.9.2022 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 06.09.2022
do: 26.09.2022
PDF PRE-přerušení dodávky elektřiny-20.9.2022-Mateřská (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 02.09.2022
do: 21.09.2022
PDF Oznámení o době a místě konání voleb (.pdf)
(Ostatní)
od: 29.08.2022
do: 24.09.2022
PDF VV-oznámení o spol. jednání o návrhu změny Z 3125/00 ÚP Hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 26.08.2022
do: 13.10.2022
PDF oznameni_o_volnem_pracovnim_mistu_adm._referent._2022.pdf
(Ostatní)
od: 23.08.2022
do: 15.09.2022
PDF VV-oznámení o zahájení řízení o vydání a veř. projednání vlivů změn vlny V celoměstky význam. změn ÚP Hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 23.08.2022
do: 29.09.2022
PDF VV-oznámení-zahájení řízení opakované projenání o vyd. změny vlny 14 Z 3194/14 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 23.08.2022
do: 29.09.2022
PDF Veřejná vyhláška-vydání změny Z 3810/00 ÚP hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 23.08.2022
do: 29.09.2022
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3820/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 23.08.2022
do: 29.09.2022
PDF VV-stanovení přechodné úpravy provozu na místních komuniakcích 27.8.2022 Lysolajské údolí v Podbabě (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 19.08.2022
do: 28.08.2022
PDF Informace o vylosovaných číslech volebních stran pro volby do ZMČ Praha-Lysolaje (.pdf)
(Ostatní)
od: 10.08.2022
do: 24.09.2022
PDF Veřejná vyhláška-uložení písemnosti (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 10.08.2022
do: 25.08.2022
PDF Výpis přijatých usnesení z 26. zasedání ZMČ - 27. 7. 2022 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 03.08.2022
do: 03.09.2022
PDF Informace o losování čísel pro označení volebních stran (.pdf)
(Ostatní)
od: 02.08.2022
do: 10.08.2022
PDF Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny: Nezávislí - Lysolaje (.pdf)
(Ostatní)
od: 02.08.2022
do: 24.09.2022
PDF Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny: Sdružení nezávislých kandidátů - Lysolaje (.pdf)
(Ostatní)
od: 02.08.2022
do: 24.09.2022
PDF Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - SPOLU pro Lysolaje (.pdf)
(Ostatní)
od: 02.08.2022
do: 24.09.2022
PDF Oznámení o konání 26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Lysolaje (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 20.07.2022
do: 28.07.2022
PDF VV-Marika Kotěrová-doručování písemností (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 19.07.2022
do: 02.08.2022
PDF Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (.pdf)
(Ostatní)
od: 15.07.2022
do: 02.09.2022
PDF Informace o počtu a sídle volebních okrsků (.pdf)
(Ostatní)
od: 15.07.2022
do: 24.09.2022
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání o návrhu změny vlny 09 Z 3027/09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 12.07.2022
do: 29.08.2022
PDF Rozpočtová opatření červen 2022 (.pdf)
(Schválená rozpočtová opatření)
od: 04.07.2022
do: 04.07.2022
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájeném řízení o vydání změny vlny 12 – opakované veřejné projednání Z 3139/12 Územního plánu sí (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 28.06.2022
do: 04.08.2022
PDF Výpis přijatých usnesení z 25. zasedání ZMČ - 20. 6. 2022 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 27.06.2022
do: 27.07.2022
PDF VV-oznámení opak.veřejné projednání zahájení říz. Z 3794/29 ÚP hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 27.06.2022
do: 04.08.2022
PDF VV-oznámení o zahájení říz. o vydání změn vlny 27 ÚP hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 27.06.2022
do: 04.08.2022
PDF Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 26 ÚP hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 27.06.2022
do: 04.08.2022
PDF Potřebný počet podpisů pro kandidaturu nezávislých kandidátů (.pdf)
(Ostatní)
od: 20.06.2022
do: 19.07.2022
PDF Informace o počtu zastupitelů a volebních obvodů (.pdf)
(Ostatní)
od: 20.06.2022
do: 24.09.2022
PDF Informace k přijímání kandidátních listin (.pdf)
(Ostatní)
od: 20.06.2022
do: 19.07.2022
PDF oznameni_o_konani_-_vyveseno.pdf
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 13.06.2022
do: 20.06.2022
PDF Rozpočtová opatření květen 2022 (.pdf)
(Schválená rozpočtová opatření)
od: 31.05.2022
do: 31.05.2022
PDF Schválený Závěrečný účet MČ Praha-Lysolaje za rok 2021, rozvaha, výsledovka a Zpráva auditora (.pdf)
(Závěrečný účet)
od: 30.05.2022
do: 30.06.2023
PDF Výpis přijatých usnesení ze 24. zasedání ZMČ - 11. 5. 2022 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 18.05.2022
do: 18.06.2022
PDF Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice Starodvorská (.pdf)
(Ostatní)
od: 05.05.2022
do: 31.05.2022
PDF Oznámení o konání 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Lysolaje (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 03.05.2022
do: 11.05.2022

Stránky