Úřední deska - archiv

Formát: 18.06.2022
Formát: 18.06.2022
Název Zveřejnění
PDF Rozhodnutí o umístění stavby: "Rezidenční soubor Housle-Lysolaje " (.pdf)
(Ostatní)
od: 03.12.2019
do: 03.01.2020
PDF oznámení o spol. jednání a vystavení návrhu změny U 933/02 ÚP hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 29.11.2019
do: 16.01.2020
PDF Program na podporu projektů 2020 - zlepšení stavu životního prostředí hl.m.Prahy (.pdf)
(Ostatní)
od: 29.11.2019
do: 15.01.2020
PDF Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu Městské části Praha-Lysolaje na rok 2020 (.pdf)
(Návrh rozpočtu)
od: 25.11.2019
do: 12.12.2019
PDF Schválený Závěrečný účet MČ Praha-Lysolaje za rok 2018, rozvaha, výsledovka a Zpráva auditora (.pdf)
(Závěrečný účet)
od: 12.11.2019
do: 30.06.2020
PDF Schválený finanční plán ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje (.pdf)
(Rozpočet zřizovaných organizací)
od: 11.11.2019
do: 31.12.2020
PDF oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav ÚP hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 04.11.2019
do: 11.12.2019
PDF 7.pdf
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 10.10.2019
do: 10.11.2019
PDF oznámení o spol jednání a vystavení návrhů změn vlny 09 ÚP hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 07.10.2019
do: 22.11.2019
PDF Oznámení o konaní 7. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 02.10.2019
do: 10.10.2019
PDF Rozhodnutí o umístění stavby - Přeložka Stanice katodové ochrany ( SKAO) (.pdf)
(Ostatní)
od: 26.09.2019
do: 26.10.2019
PDF o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 10 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 25.09.2019
do: 11.11.2019
PDF oznámení o zaháj.řízení o vydání změny vlny 10-Z 3104/10 Územního plánu (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 25.09.2019
do: 01.11.2019
PDF Rozpočtová opatření č. 1-5/2019 (.pdf)
(Schválená rozpočtová opatření)
od: 24.09.2019
do: 31.12.2019
PDF Zveřejněný záměr - propachtování víceúčelového hřiště přírodního charakteru umístěného na pozemcích (.pdf)
(Ostatní)
od: 23.09.2019
do: 09.10.2019
PDF Zahájení zjišťovacího řízení - SOKP 518 - silniční okruh (.pdf)
(Ostatní)
od: 16.09.2019
do: 16.10.2019
PDF Rezidenční soubor Housle-Lysolaje (.pdf)
(Ostatní)
od: 11.09.2019
do: 27.09.2019
PDF 6.pdf
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 04.09.2019
do: 04.10.2019
PDF Záměr směny pozemků za účelem scelení pozemků pod komunikací (ul. Do zátiší) (.pdf)
(Ostatní)
od: 03.09.2019
do: 09.10.2019
PDF Výzva vyjádření k podanému odvolání (.pdf)
(Ostatní)
od: 03.09.2019
do: 19.09.2019
PDF MČ Praha-Dolní Chabry referent/ka sekretariátu starostky (.pdf)
(Volné pracovní pozice)
od: 03.09.2019
do: 05.10.2019
PDF Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny V celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 02.09.2019
do: 09.10.2019
PDF OZNÁMENÍ o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 08 U 1365/08, U 1366/08, U 13 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 02.09.2019
do: 02.10.2019
PDF Oznámení o konaní 6. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 23.08.2019
do: 04.09.2019
PDF Vyhlášení výběrového řízení-referent/ka sekretariátu starostky (.pdf)
(Volné pracovní pozice)
od: 22.08.2019
do: 02.09.2019
PDF Výběrové řízení MČ Praha-Dolní Chabry-referent/ka výstavby,dopravy a ŽP (.pdf)
(Volné pracovní pozice)
od: 22.08.2019
do: 02.09.2019
PDF OZNÁMENÍ o projednání návrhu zadání změn vlny 18 Územního plánu hl. m. Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 20.08.2019
do: 19.09.2019
PDF OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 14 změn Územního plánu (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 13.08.2019
do: 20.09.2019
PDF Přeložka SKAO č. 10 Lysolaje I-zahájení ÚŘ a nahlížení do spisu (.pdf)
(Ostatní)
od: 08.08.2019
do: 26.08.2019
PDF oznámení o zahájení řízení Z 3222/00 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 30.07.2019
do: 06.09.2019
PDF oznámení o zah. řízení o vydání změn vlny IV ÚP hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 24.07.2019
do: 01.09.2019
Binary Data Rozhodnutí společné povolení- (.php?slozka=2580&doc=111845)
(Ostatní)
od: 04.07.2019
do: 19.07.2019
PDF OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 05 úprav (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 26.06.2019
do: 15.08.2019
PDF OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 26.06.2019
do: 15.08.2019
PDF OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2600/00 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 26.06.2019
do: 21.08.2019
PDF 5.pdf
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 19.06.2019
do: 19.07.2019
PDF Oznámení o konaní 5. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 12.06.2019
do: 19.06.2019
PDF Dražební vyhláška-nemovitá věc na p.č. 490/31 k.ú. Lysolaje (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 06.06.2019
do: 01.08.2019
PDF Oznámení o dočasném přerušení dodávky elektřiny dne 19.6.2019 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 03.06.2019
do: 20.06.2019
PDF Záměr prodeje nemovitých věcí - část pozemku parc. č. 547/1 v k.ú. Lysolaje, o celkové výměře 10m2 (.pdf)
(Ostatní)
od: 31.05.2019
do: 20.06.2019
PDF oznámení o vyd. změn Z 2812/00 a Z 2822/00 vlny IV celoměstsky výz. změn (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 28.05.2019
do: 04.07.2019
PDF oznámení o vyd. změn Z 2787/00 vlny IV celoměstsky výz. změn (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 28.05.2019
do: 04.07.2019
PDF Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 09.05.2019
do: 25.05.2019
PDF Vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů (.pdf)
(Ostatní)
od: 08.05.2019
do: 23.05.2019
PDF opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provzu na poz.. komunikacích 14.5.2019 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 07.05.2019
do: 22.05.2019
PDF Informace ke spolkům a bývalýmobčanským sdružením (.pdf)
(Ostatní)
od: 06.05.2019
do: 22.05.2019
PDF Nařízení hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného neb (.pdf)
(Ostatní)
od: 26.04.2019
do: 26.05.2019
PDF 4.pdf
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 24.04.2019
do: 24.05.2019
Binary Data Dražební vyhláška-nemovitá věc na p.č. 262/7 k.ú. Lysolaje (.php?slozka=2580&doc=110320)
(Veřejné vyhlášky)
od: 23.04.2019
do: 20.06.2019
PDF o změně stanoveného záplavového území drobného vodního toku Lysolajský potok (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 17.04.2019
do: 17.05.2019

Stránky