Krizové situace

Magistrát hl. m. Prahy - Krizové řízení

https://bezpecnost.praha.eu/clanky/krizove-rizeni-hl-m-prahy

Tísňová volání 

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy150
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
- územní středisko záchranné služby
155
Policie ČR - Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy158
Městská policie hl. m. Prahy156
Jednotné evropské číslo tísňového volání112
Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy222 022 200

Základní složky IZS 

http://magistrat.praha.eu/Urad/Odbory-magistratu/krizoveho-rizeni/area6056


Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

https://www.hzscr.cz/hzs-hlavniho-mesta-prahy.aspx
http://www.mvcr.cz/hasici


Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy - územní středisko záchranné služby

http://www.zzshmp.cz


Policie České republiky - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

http://www.policie.cz/uzemni-utvary-krajske-reditelstvi-policie-pha.aspx
http://www.mvcr.cz/policie


Městská policie hlavního města Prahy

http://www.mppraha.cz


Havárie

Elektrický proud

Poruchy v dodávce elektrického proudu
Pražská energetika
Praha 2, Kateřinská 9
Tel.: 224 915 151

Veřejné vodovody

Poruchy v dodávce vody na veřejné části vodovodů
Pražské vodovody a kanalizace
Praha 3, Hradecká 1
Tel.: 840 111 112

Plyn

Havárie rozvodů plynu
Pražská plynárenská
U Plynárny 500, Praha 4
Tel.: 1239

Veřejná kanalizace

Poruchy veřejné kanalizace
Pražské vodovody a kanalizace
Na Rozhraní 1, Praha 8
Tel.: 267 310 543

Veřejné osvětlení

Technologie hlavního města Prahy, a.s.,
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
IČ 25672541, DIČ CZ25672541
tel.: +420 277 004 055, +420 778 889 801
web.: www.thmp.cz

Silniční komunikace

Závady mající vliv na bezpečnost  a plynulost provozu
Technická správa komunikací
Na Bojišti 5, Praha 2
Tel.: 224 231 856