Úřední deska - archiv

Formát: 28.11.2023
Formát: 28.11.2023
Název Zveřejnění
PDF NAŘÍZENÍ, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění p (.pdf)
(Ostatní)
od: 22.04.2020
do: 22.05.2020
PDF Závěrečný účet MČ Praha-Lysolaje za rok 2019 (.pdf)
(Závěrečný účet)
od: 22.04.2020
do: 22.05.2020
PDF Účetní závěrka za rok 2019 - rozvaha, výsledovka (.pdf)
(Závěrečný účet)
od: 22.04.2020
do: 22.05.2020
PDF ROZHODNUTÍ OPRAVA ZŘEJMÉ NESPRÁVNOSTI - "Rezidenční soubor Housle-Lysolaje " (.pdf)
(Ostatní)
od: 21.04.2020
do: 21.05.2020
PDF ZÁKON o o některých opatřeních v Oblasti splácení úvěrů V Souvislosti S pandemií COVID-19 (.pdf)
(Ostatní)
od: 20.04.2020
do: 20.07.2020
PDF Zákon - o kompenzačním bonusu a úpravách v oblasti dávek státní Sociální podpory a příspěvku na péči (.pdf)
(Ostatní)
od: 15.04.2020
do: 15.05.2020
PDF 10.pdf
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 15.04.2020
do: 15.05.2020
PDF Oznámení o konání 10. zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 08.04.2020
do: 16.04.2020
PDF DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 08.04.2020
do: 11.05.2020
Soubor UKONČENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ - provoz kontaktních míst CzechPOINT (.p)
(Veřejné vyhlášky)
od: 08.04.2020
do: 08.05.2020
PDF Prodloužení platnosti opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic (.pdf)
(Ostatní)
od: 02.04.2020
do: 24.04.2020
PDF Oznámení o zrušení konání veřejného projednání změn vlny 09 úprav ÚP SÚ HMP (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 01.04.2020
do: 01.05.2020
PDF OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ konání opakovaného veřejného projednání změny U 1353/05 vlny 0 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 01.04.2020
do: 01.05.2020
PDF ZÁMĚR prodeje pozemku parc. č. 492/4 v k.ú. Lysolaje, travní porost, o celkové výměře 11 m& 178;. (.pdf)
(Ostatní)
od: 30.03.2020
do: 16.04.2020
PDF Zákonné úpravy ze dne 25.3.2020 - maturity, přijímačky, sociální pojištění a jiné úpravy (.pdf)
(Ostatní)
od: 27.03.2020
do: 27.04.2020
PDF NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR - Mimořádná opatření pro nákup seniorů (.pdf)
(Ostatní)
od: 20.03.2020
do: 20.04.2020
PDF NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR - Zákaz vycházení bez ochrany dýchacích cest (.pdf)
(Ostatní)
od: 19.03.2020
do: 19.04.2020
PDF NAŘÍZENÍ PRIMÁTORA hl. m. Prahy - Zákaz vstupu, pobytu a pohybu občanů hl. m. Prahy bez cohrany dých (.pdf)
(Ostatní)
od: 18.03.2020
do: 18.04.2020
PDF NAŘÍZENÍ PRIMÁTORA hl. m. Prahy - Zajištění vykonávání péče o děti (.pdf)
(Ostatní)
od: 18.03.2020
do: 18.04.2020
PDF OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ konání veřejného projednání návrhu změny Z 3164/12 vlny 12 Úze (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 17.03.2020
do: 17.04.2020
PDF OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ konání veřejného projednání návrhů změn vlny 17 Z 3212/17, Z 3 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 17.03.2020
do: 17.04.2020
PDF OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ konání veřejného projednání návrhu změn vlny 12 Z 3148/12, Z 3 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 17.03.2020
do: 17.04.2020
PDF NAŘÍZENÍ PRIMÁTORA hl. m. Prahy - Zákaz vtupu, pobytu a pohybu cestujících v MHD bez ochranných pros (.pdf)
(Ostatní)
od: 17.03.2020
do: 17.04.2020
PDF ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ změny stavby před dokončením - víceúčelové hřiště přírodního charakteru (.pdf)
(Ostatní)
od: 11.03.2020
do: 30.03.2020
PDF OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 úprav U 1372/09 a U 1373/09 Územ (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 10.03.2020
do: 16.04.2020
PDF OZNÁMENÍ o zahájeném řízení o vydání změny vlny 05 úprav – opakované veřejné proj (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 10.03.2020
do: 16.04.2020
PDF ozánmení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 ÚP hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 25.02.2020
do: 02.04.2020
PDF Oznámení o společném jednání o návrhu změn vlny 12 ÚP SÚ HMP (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 23.02.2020
do: 09.04.2020
PDF OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změny vlny 12 Z 3175/12 Územního (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 23.02.2020
do: 09.04.2020
PDF OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změny vlny 12 Z 3131/12 Územního (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 23.02.2020
do: 09.04.2020
PDF oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 12 ÚP hl.m. Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 21.02.2020
do: 31.03.2020
PDF oznámení o spol. jednání návrhů změny vlny 02 úprav ÚP hl.m. Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 21.02.2020
do: 31.03.2020
PDF 9.pdf
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 12.02.2020
do: 12.03.2020
PDF oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 21 ÚP hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 11.02.2020
do: 18.03.2020
PDF oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 ÚP hl.m. Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 10.02.2020
do: 18.03.2020
PDF oznámení -Územníů opatření o stavebníů uzávěře pro stavby č. 518 Ruzyně-Suchdol a č. 519 Suchdol- (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 05.02.2020
do: 06.03.2020
PDF Oznámení o konaní 9. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 05.02.2020
do: 13.02.2020
PDF OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM - víceúčelové hřiště přírodního charakter (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 28.01.2020
do: 15.02.2020
PDF oznámení o spolenčém jednání a vystavení návrhu celoměstky význna. uměny Z 2440/00 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 20.01.2020
do: 09.03.2020
PDF Výběrové řízení-Sociální pracovník MČ Dolní Chabry (.pdf)
(Volné pracovní pozice)
od: 14.01.2020
do: 04.02.2020
Binary Data Výběrové řízení-asistentka starosty-MČ Dolní Chabry (.php?slozka=2580&doc=114529)
(Volné pracovní pozice)
od: 14.01.2020
do: 07.02.2020
PDF oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3364/00 ÚP hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 13.01.2020
do: 19.02.2020
PDF ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - SOKP 518 Ruzyně – Suchdol (dále také jen „SOKP 518“) (.pdf)
(Ostatní)
od: 20.12.2019
do: 20.01.2020
PDF Schválený rozpočet Městské části Praha-Lysolaje na rok 2020 a střednědobý výhled (.pdf)
(Rozpočet)
od: 16.12.2019
do: 31.12.2020
PDF 8.pdf
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 13.12.2019
do: 13.01.2020
PDF oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 06.12.2019
do: 14.01.2020
PDF oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 100/01,1244/01 ÚP hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 06.12.2019
do: 14.01.2020
PDF Oznámení o konaní 8. Zasedání Zastupitelstva MČ - 13.12.2019 (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 05.12.2019
do: 13.12.2019
PDF oznámení o spol. jednání a vystavení návrhů změn vlny V celoměstsky výz. změn ÚP hl. m. Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 04.12.2019
do: 20.01.2020
PDF Rozhodnutí o umístění stavby: "Rezidenční soubor Housle-Lysolaje " (.pdf)
(Ostatní)
od: 03.12.2019
do: 03.01.2020

Stránky