Úřední deska - archiv

Formát: 05.02.2023
Formát: 05.02.2023
Název Zveřejnění
PDF Závěrečný účet MČ Praha-Lysolaje za rok 2018, rozvaha, výsledovka a Zpráva auditora (.pdf)
(Závěrečný účet)
od: 03.04.2019
do: 24.04.2019
PDF Volby do Evropského parlamentu - Stanovení počtu členů okrskové komise (.pdf)
(Ostatní)
od: 22.03.2019
do: 22.04.2019
PDF 3.pdf
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 28.02.2019
do: 28.03.2019
PDF Oznámení o konaní 3. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 20.02.2019
do: 28.02.2019
PDF oznámení-jednání a vystavení návrhů změn vlny 06 úprav ÚP Hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 12.02.2019
do: 15.03.2019
PDF oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 16 ÚP SÚ hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 12.02.2019
do: 15.03.2019
PDF Oznámení o zahájení společného ÚŘ a SŘ a pozvání k nahlíažení do sposu (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 05.02.2019
do: 21.02.2019
PDF oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 05.02.2019
do: 15.03.2019
PDF oznámení o zah. řízení o vydání změn Z 2772/00,Z 2781/00 a Z 2797/00 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 25.01.2019
do: 05.03.2019
PDF oznámení-jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav ÚP Hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 23.01.2019
do: 12.03.2019
PDF Záměr prodeje nemovitých věcí - pozemek parc. č. 474/26 o výměře 1 255 m2 v katastrálním území Lysol (.pdf)
(Ostatní)
od: 02.01.2019
do: 20.01.2019
PDF Schválený rozpočet Městské části Praha-Lysolaje na rok 2019 (.pdf)
(Rozpočet)
od: 02.01.2019
do: 31.12.2019
PDF Schválený finanční plán a střednědobý výhled ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje na rok 2019 (.pdf)
(Rozpočet zřizovaných organizací)
od: 02.01.2019
do: 31.12.2019
PDF Schválený finanční plán a střednědobý výhled MŠ Pampeliška na rok 2019 (.pdf)
(Rozpočet zřizovaných organizací)
od: 02.01.2019
do: 31.12.2019
PDF Záměr prodeje nemovitých věcí - pozemek parc. č. 474/26 o výměře 1 255 m2 v katastrálním území Lysol (.pdf)
(Ostatní)
od: 31.12.2018
do: 20.01.2018
PDF 2.pdf
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 19.12.2018
do: 19.01.2019
PDF Usnesení o nařízení dražebního jednání č.j. 126 EX 132/06-58 (.pdf)
(Ostatní)
od: 12.12.2018
do: 12.01.2019
PDF Oznámení o konaní 2. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 12.12.2018
do: 19.12.2018
PDF Návrh rozpočtu a střednědobý výhled ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje (.pdf)
(Návrh rozpočtu)
od: 10.12.2018
do: 10.01.2019
PDF Návrh rozpočtu a střednědobý výhled MŠ Pampeliška (.pdf)
(Návrh rozpočtu)
od: 10.12.2018
do: 10.01.2019
PDF Rozhodnutí o umístění stavby v dokumentaci nazvané: "Dolina - město jinak " (.pdf)
(Ostatní)
od: 06.12.2018
do: 06.01.2019
PDF záplavové území Lysolajský potok (Housle) (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 05.12.2018
do: 20.12.2018
PDF Návrh rozpočtu Městské části Praha-Lysolaje na rok 2019 (.pdf)
(Návrh rozpočtu)
od: 04.12.2018
do: 20.12.2018
PDF Záměr výpůjčky - nebytový prostor v 1. NP budovy č. p. 113 o výměře 4 m2 (.pdf)
(Ostatní)
od: 22.11.2018
do: 07.12.2018
PDF Výběrové řízení na tajemníka MČ Praha-Křeslice (.pdf)
(Volné pracovní pozice)
od: 19.11.2018
do: 19.12.2018
PDF Výběrové řízení MČ Praha-Křeslice na pozici pracovník/ce oddělení životního prostředí úřadu městské (.pdf)
(Volné pracovní pozice)
od: 19.11.2018
do: 19.12.2018
PDF Rozhodnutí- oprava zřejmé nesprávnosti-Přeložka SKAO č. 10 Lysolaje I (.pdf)
(Ostatní)
od: 14.11.2018
do: 30.11.2018
PDF Informace o podaném odvolání proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby s názvem „ Přeložka SKAO (s (.pdf)
(Ostatní)
od: 09.11.2018
do: 09.12.2018
PDF Schválený rozpočet Městské části Praha-Lysolaje na rok 2018 (.pdf)
(Rozpočet)
od: 09.11.2018
do: 31.01.2019
PDF Pravidla rozpočtového provizoria (.pdf)
(Ostatní)
od: 09.11.2018
do: 31.12.2019
PDF Finanční plán ZŠ Járy Cimrmana na rok 2018 (.pdf)
(Rozpočet zřizovaných organizací)
od: 09.11.2018
do: 31.01.2019
PDF Finanční plán MŠ Pampeliška na rok 2018 (.pdf)
(Rozpočet zřizovaných organizací)
od: 09.11.2018
do: 31.01.2019
Binary Data oznámení o spol. jednání a vystavení návrhu Z 2812/00 (.php?slozka=2580&doc=107490)
(Veřejné vyhlášky)
od: 05.11.2018
do: 21.12.2018
PDF Usnesení o nařízení odročeného dražebního jednání (.pdf)
(Ostatní)
od: 01.11.2018
do: 15.11.2018
PDF Grant hl.m.Prahy-Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí pro rok 2019 (.pdf)
(Ostatní)
od: 01.11.2018
do: 08.01.2019
PDF Grant hl.m.Prahy-Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí pro rok 2019 (.pdf)
(Ostatní)
od: 31.10.2018
do: 08.01.2018
PDF 1.pdf
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 31.10.2018
do: 30.11.2018
PDF ÚR Rozhodnutí o umístění stavby "Připojení objektů FTTS na síť TMCZ 11. stavba Praha6-Suchodl,Lyso (.pdf)
(Ostatní)
od: 29.10.2018
do: 14.11.2018
PDF OZNÁMENÍ-Přerušení dodávky elektřiny Zlatnice,Gensovská,Nad Šárkoi (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 25.10.2018
do: 10.11.2018
PDF oznámenío projednání návrhu zadání zmfěny U1345/00 ÚP (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 24.10.2018
do: 24.11.2018
PDF Oznámení o konání 1. ustavujícího zasedání ZMČ Praha-Lysolaje (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 24.10.2018
do: 01.11.2018
PDF oznámenío zahájení řízení o vydání celoměstsky význam.změn Z 2776/00 a Z 2794/00 ÚP (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 22.10.2018
do: 28.11.2018
PDF Návrh opatření o změně záplavového území, Litovicko-Šárecký potok a přítok Lysolajský potok (.pdf)
(Ostatní)
od: 18.10.2018
do: 05.11.2018
PDF ÚR Rozhodnutí o umístění stavby "Přeložka SKAO(stanice katodové ochrany) č.10 Lysolaje I " (.pdf)
(Ostatní)
od: 16.10.2018
do: 01.11.2018
PDF Výsledky voleb do Zastupitelstva MČ Praha-Lysolaje (.pdf)
(Ostatní)
od: 08.10.2018
do: 08.11.2018
PDF Záměr směny pozemků za účelem scelení pozemků pro výstavbu v lokalitě Dolina (.pdf)
(Ostatní)
od: 03.10.2018
do: 25.10.2018
PDF Nabídka pozemků k pronájmu (.pdf)
(Ostatní)
od: 03.10.2018
do: 01.02.2019
Binary Data oznámení o projednáná návrhu zadání změn vlny 15 ÚP hl.m.Prahy (.php?slozka=2580&doc=106945)
(Veřejné vyhlášky)
od: 27.09.2018
do: 24.10.2018
PDF o vydání změny ÚP Z-2832/00 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 27.09.2018
do: 27.09.2018
PDF Výpis přijatých usnesení z 25. zasedání ZMČ - 19. 9. 2018 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 26.09.2018
do: 26.10.2018

Stránky