Zahrádkové osady Na zavážkách Praha - Lysolaje

Předsedkyně ZO:
Mgr. Jana Zelenková

Tel.: 724 085 584
E-mail: zelenkova.czs.lysolaje@seznam.cz
WWW: http://www.zahradkari.cz/zo/zavazky.lysolaje/

Zahrádkové osady Na zavážkách v Praze - Lysolajích se nachází na západním okraji Prahy v relativně velmi čistém prostředí. Vznikly v roce 1973 na území postupně zavážené bývalé pískovny na obecním pozemku. Po zavezení byl celý pozemek pronajat zájemcům o zahrádkaření k rekultivaci a to na základě nájemní smlouvy mezi tehdejším MNV Lysolaje a nově vytvořeným výborem základní organizace Českého zahrádkářského svazu (dále jen ZO ČZS), ze dne 1. 9. 1973.

Postupem času po úpravě katastrálních území mezi obcemi Praha Lysolaje a Praha Suchdol a po vytvoření nových územních orgánů a provedené restituci malé části pozemku byly výborem ZO ČZS se souhlasem členských schůzí uzavírány s majiteli pozemků jednotlivé nájemní smlouvy a s jednotlivými zahrádkáři nové podnájemní smlouvy.

Zahrádkové osady, oddělené veřejnou komunikací a pojmenované jako Zavážka I a Zavážka II, mají celkovou rozlohu 6,25 hektaru a jsou tvořeny 150 zahrádkami o průměrné velikosti 400 m². Jedná se o zahrádkové osady vnitřně konsolidované, s pevnou podporou majitelů pozemků, zahrnuté do návrhu nového územního plánu hlavního města Prahy, s pevnými vnitřními rozvody elektřiny a vody. Zahradní chaty, postavené na každé zahrádce, jsou soukromým majetkem zahrádkáře – člena ČZS.

Vnitřní život zahrádkářů v osadách se řídí Osadním řádem, schváleným členskou schůzí a podmínky podnájmu zahrádky jsou velmi přesně stanoveny v podnájemních smlouvách, uzavíraných mezi podnájemcem a výborem ZO ČZS. Mezi základní podmínky patří čistý trestní rejstřík a členství v ČZS. Před uzavřením podnájemní smlouvy s každým novým členem výbor projednává jeho přínos k životu osady. Pro zabezpečení dobrých vztahů zahrádkářů s nájemcem pozemku je výbor ve stálém spojení se zastupitelstvem Městské části Lysolaje. Stálý kontakt má výbor ZO ČZS také s Územním sdružením ČZS Praha město.