Mateřská škola Pampeliška

Tel. ředitelna: 220 941 102
Tel. hospodářka: 220 941 103
E-mail: mslysolaje@seznam.cz
WWW: http://ms-lysolaje.cz

O škole: Základní škola Lysolaje byla založena v roce 1934. Vznikla původně jako obecná škola a pobočka měšťanské školy v Roztokách. V roce 1938 byla vyhlášena za samostatnou měšťanskou školu v Lysolajích a v roce 1939 byla zřízena i mateřská škola. V roce 2013 došlo k rozdělení ZŠ a MŠ na dva samostatné subjekty a mateřská škola získala název Mateřská škola Pampeliška.

Zaměřuje se na rozvoj hudebních, výtvarných a pohybových aktivit, na lidové zvyky a obyčeje. Navíc probíhají další zájmové kroužky, které vyučují kvalifikovaní lektoři. V oblasti tělesné výchovy úzce spolupracujeme se základní školou – 1x týdně můžeme navštěvovat novou školní tělocvičnu. Zejména předškolní děti tak mohou získat další nové zkušenosti při cvičení v prostředí školy, kterou budou příští rok navštěvovat. Ve 2. pololetí školního roku zařazujeme dle možností na základě zájmu rodičů školku v přírodě a plavecký výcvik.