Informace zveřejňované dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

Využívané softwarové licence

Zapůjčeno od MHMP:

 • GINIS (účetnictví, rozpočet, evidence majetku, výkaznictví, pokladna, faktury)
 • Citrix (přístup do prostředí MHMP - technologie pro virtualizaci serverů, virtualizaci desktopů,
 • počítačové sítě)
 • E-spis (elektronická podatelna, spisovna, výpravna)
 • ENO (evidence majetku HMP)

Licence užívané a placené MČ Praha-Lysolaje

 • MYSIS (mapové podklady)
 • MS Windows 7 a 10
 • AVG (antivir)
 • Microsoft office 2003 a 2007
 • CODEXIS GREEN (pomocný elektronický právní systém)
 • Total commander
 • KOHA (knihovnický systém)
 • MUNIS (pomocná evidence obyvatel)