Lysolajský betlém

Lysolajský betlém

V neděli 1. prosince 2013 v 16:00 hodin byl slavnostně odhalen Lysolajský betlém, který pro městskou část vytvořil akademický sochař Milan Vácha.

Betlém se postupně rozrůstal až do stávající podoby čítající celkem 15 postav a je místními občany považován za lysolajský "poklad".

Betlém se stal symbolem lysolajského adventního času a každoročně se v parku Kaménka, kde je betlém umístně, koná setkání občanů a slavnostní rozsvícení vánočního stromu.

Betlém je každoročně instalován na první adventní neděli a je možné ho navštívit až do 6. ledna.

 

Autor: ak. soch. Milan Vácha

Sochař, restaurátor. Působí v Praze.

Narodil se 9. prosince 1944 v Praze. 1959-63 studoval na Střední odborné škole výtvarné v Praze, poté v letech 1963-69 na Akademii výtvarných umění v Praze (sochařství, prof. Vincenc Makovský, po jeho smrti absolvoval u prof. Karla Lidického). 1973  - 1993 pedagogická činnost na Fakultě architektury ČVUT v Praze, 1991 jmenován docentem. Již během studia pracoval jako kamenosochař na obnově pražských památek. 1997-99 se vrátil jako externí pedagog na Fakultu architektury ČVUT v Praze.

Při restaurátorských pracích často spolupracuje s J. Kašparem. Významné restaurátorské realizace : 2005 Erbovní štít, lev a Karel IV. na staroměstské mostecké věži v Praze (kopie), 2003 Sv. Vít, Karlův most, Praha (kopie), 1978 Wimmerova kašna na Uhelném trhu, Praha (kopie), 1972-3 Sv. Václav, zámek Zbraslav (rekonstrukce a kopie)