Organizační struktura, zaměstnanci úřadu

Ing. Dana Malečková

starostka

danamaleckova@seznam.cz 
734715508


MUDr. Marie Štědrá

místostarostka
marie.stedra@gmail.com
 


Ing. Tomáš Mokrejš

tajemník
tomas.mokrejs@praha-lysolaje.cz
220 921 959, 733155080

Tajemník úřadu městské části, zajišťuje plnění úkolů uložených zastupitelstvem a starostkou městské části, připravuje smlouvy a dodatky ke smlouvám. Zajišťuje ověřování podpisů a kopií listin a službu CZECH Point, vydává rybářské lístky. Plní úkoly orgánu péče o ochranu přírody a krajiny – žádosti o povolení ke kácení dřevin, zvláštní užívání veřejného prostranství. Zajišťuje informační, organizační a koordinační činnosti. Obsluha webových stránek městské části


Milada Komárková

referentka
milada.komarkova@praha-lysolaje.cz
220 921 959
736 763 774

Zajišťuje podatelnu úřadu městské části, vede evidence obyvatel, zajišťuje ověřování podpisů a kopií listin a službu CZECH Point, vede evidenci psů a výběr místního poplatku dle obecně závazné vyhlášky, pokladna úřadu.