Úřední deska - archiv

Formát: 30.09.2023
Formát: 30.09.2023
Název Zveřejnění
PDF Rozhodnutí- oprava zřejmé nesprávnosti-Přeložka SKAO č. 10 Lysolaje I (.pdf)
(Ostatní)
od: 14.11.2018
do: 30.11.2018
PDF Informace o podaném odvolání proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby s názvem „ Přeložka SKAO (s (.pdf)
(Ostatní)
od: 09.11.2018
do: 09.12.2018
PDF Schválený rozpočet Městské části Praha-Lysolaje na rok 2018 (.pdf)
(Rozpočet)
od: 09.11.2018
do: 31.01.2019
PDF Pravidla rozpočtového provizoria (.pdf)
(Ostatní)
od: 09.11.2018
do: 31.12.2019
PDF Finanční plán ZŠ Járy Cimrmana na rok 2018 (.pdf)
(Rozpočet zřizovaných organizací)
od: 09.11.2018
do: 31.01.2019
PDF Finanční plán MŠ Pampeliška na rok 2018 (.pdf)
(Rozpočet zřizovaných organizací)
od: 09.11.2018
do: 31.01.2019
Binary Data oznámení o spol. jednání a vystavení návrhu Z 2812/00 (.php?slozka=2580&doc=107490)
(Veřejné vyhlášky)
od: 05.11.2018
do: 21.12.2018
PDF Usnesení o nařízení odročeného dražebního jednání (.pdf)
(Ostatní)
od: 01.11.2018
do: 15.11.2018
PDF Grant hl.m.Prahy-Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí pro rok 2019 (.pdf)
(Ostatní)
od: 01.11.2018
do: 08.01.2019
PDF Grant hl.m.Prahy-Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí pro rok 2019 (.pdf)
(Ostatní)
od: 31.10.2018
do: 08.01.2018
PDF 1.pdf
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 31.10.2018
do: 30.11.2018
PDF ÚR Rozhodnutí o umístění stavby "Připojení objektů FTTS na síť TMCZ 11. stavba Praha6-Suchodl,Lyso (.pdf)
(Ostatní)
od: 29.10.2018
do: 14.11.2018
PDF OZNÁMENÍ-Přerušení dodávky elektřiny Zlatnice,Gensovská,Nad Šárkoi (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 25.10.2018
do: 10.11.2018
PDF oznámenío projednání návrhu zadání zmfěny U1345/00 ÚP (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 24.10.2018
do: 24.11.2018
PDF Oznámení o konání 1. ustavujícího zasedání ZMČ Praha-Lysolaje (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 24.10.2018
do: 01.11.2018
PDF oznámenío zahájení řízení o vydání celoměstsky význam.změn Z 2776/00 a Z 2794/00 ÚP (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 22.10.2018
do: 28.11.2018
PDF Návrh opatření o změně záplavového území, Litovicko-Šárecký potok a přítok Lysolajský potok (.pdf)
(Ostatní)
od: 18.10.2018
do: 05.11.2018
PDF ÚR Rozhodnutí o umístění stavby "Přeložka SKAO(stanice katodové ochrany) č.10 Lysolaje I " (.pdf)
(Ostatní)
od: 16.10.2018
do: 01.11.2018
PDF Výsledky voleb do Zastupitelstva MČ Praha-Lysolaje (.pdf)
(Ostatní)
od: 08.10.2018
do: 08.11.2018
PDF Záměr směny pozemků za účelem scelení pozemků pro výstavbu v lokalitě Dolina (.pdf)
(Ostatní)
od: 03.10.2018
do: 25.10.2018
PDF Nabídka pozemků k pronájmu (.pdf)
(Ostatní)
od: 03.10.2018
do: 01.02.2019
Binary Data oznámení o projednáná návrhu zadání změn vlny 15 ÚP hl.m.Prahy (.php?slozka=2580&doc=106945)
(Veřejné vyhlášky)
od: 27.09.2018
do: 24.10.2018
PDF o vydání změny ÚP Z-2832/00 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 27.09.2018
do: 27.09.2018
PDF Výpis přijatých usnesení z 25. zasedání ZMČ - 19. 9. 2018 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 26.09.2018
do: 26.10.2018
PDF Oznámení o době a místě konání voleb (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 24.09.2018
do: 06.10.2018
PDF Oznámení o konaní 25. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 12.09.2018
do: 20.09.2018
PDF Oznámení -zahájení ÚŘ a pozvání k nahlížení do spisu "RVDSL1827_A_A_DEJV4071HR_MET " Praha,Lysolaje (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 11.09.2018
do: 27.09.2018
PDF Oznámení o svolání I. zasedání okrskové volební komise (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 05.09.2018
do: 13.09.2018
PDF Záměr směny pozemků za účelem scelení pozemků pro výstavbu v lokalitě Dolina (.pdf)
(Ostatní)
od: 03.09.2018
do: 20.09.2018
PDF Oznámení -zahájení ÚŘ a pozvání k nahlížení do spisu (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 23.08.2018
do: 10.09.2018
PDF MČ Ďáblice - Výběrové řízení na pozici "Technickohospodářský pracovník " (.pdf)
(Volné pracovní pozice)
od: 23.08.2018
do: 27.09.2018
PDF Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - Starostové a nezávislí (.pdf)
(Ostatní)
od: 10.08.2018
do: 05.10.2018
PDF Informace o počtu a sídle volebních okrsků v MČ Praha-Lysolaje (.pdf)
(Ostatní)
od: 09.08.2018
do: 05.10.2018
PDF Nabídka pozemků k pronájmu/pachtu - Státní pozemkový úřad (.pdf)
(Ostatní)
od: 01.08.2018
do: 30.09.2018
PDF Rozpočtové opatření č. 3061 (.pdf)
(Schválená rozpočtová opatření)
od: 19.07.2018
do: 31.12.2018
PDF Rozpočtová opatření č. 3-7/2018 (.pdf)
(Schválená rozpočtová opatření)
od: 19.07.2018
do: 31.12.2018
PDF Konkurzní řízení na funkci reditele/ředitelky MŠ Beranov-Dolní Chabry (.pdf)
(Volné pracovní pozice)
od: 03.07.2018
do: 09.08.2018
PDF Výpis přijatých usnesení z 24. zasedání ZMČ - 20. 6. 2018 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 27.06.2018
do: 27.07.2018
PDF Potřebný počet podpisů pro Volby do Zastupitelstva MČ Praha-Lysolaje (.pdf)
(Ostatní)
od: 25.06.2018
do: 01.08.2018
PDF Počet členů Zastupitelstva MČ Praha – Lysolaje pro volební období 2018 - 2022 (.pdf)
(Ostatní)
od: 25.06.2018
do: 06.10.2018
PDF Rozpočtová opatření č. 1-2/2018 (.pdf)
(Schválená rozpočtová opatření)
od: 19.06.2018
do: 19.07.2018
PDF Oznámení o konaní 24. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 13.06.2018
do: 20.06.2018
PDF oznámení o spol.jednání a vystavení návrhu ÚP hl.m.Prahy a Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 11.06.2018
do: 27.07.2018
PDF oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 07.06.2018
do: 16.07.2018
PDF Změny ve vydávání OP a CD (.pdf)
(Ostatní)
od: 01.06.2018
do: 31.07.2018
PDF Závěr zjišťovacího řízení - Záměr „Dolina – město jinak, Praha-Lysolaje“ (.pdf)
(Ostatní)
od: 24.05.2018
do: 24.06.2018
PDF Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Pampeliška Lysolaje (.pdf)
(Volné pracovní pozice)
od: 24.05.2018
do: 28.06.2018
PDF Závěrečný účet MČ Praha-Lysolaje za rok 2017 a Zpráva auditora (.pdf)
(Závěrečný účet)
od: 09.05.2018
do: 09.05.2019
PDF Nabídka nepronajatých/nepropachtovaných pozemků (.pdf)
(Ostatní)
od: 02.05.2018
do: 31.07.2018
PDF Finanční úřad - Veřejná vyhláška správce daně (.pdf)
(Ostatní)
od: 26.04.2018
do: 28.05.2018

Stránky