Úřední deska - archiv

Formát: 30.06.2024
Formát: 30.06.2024
Název Zveřejnění
PDF OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 11 Z 3114/11, Z 3115/11 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 08.06.2020
do: 27.07.2020
PDF oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 06 úprav U1361/06 ÚP hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 08.06.2020
do: 16.07.2020
PDF oznámení o spol. jednání a vystavení návrhů změn vlny 10 ÚP hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 08.06.2020
do: 28.07.2020
PDF Záměr zřídit právo stavby-Prodloužení stoky plaškové kanalizace přes ulici Štěpnici (.pdf)
(Ostatní)
od: 03.06.2020
do: 19.06.2020
PDF Záměr propachtování části pozemku parc. č. 562/2 v katastrálním území Lysolaje o výměře 43 m& 178; (.pdf)
(Ostatní)
od: 01.06.2020
do: 17.06.2020
PDF Schválený závěrečný účet za rok 2019 (.pdf)
(Závěrečný účet)
od: 01.06.2020
do: 01.06.2021
PDF OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny vlny celoměstsky významných změn III Z (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 25.05.2020
do: 01.07.2020
PDF Výpis přijatých usnesení z 11. zasedání ZMČ - 18. 5. 2020 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 22.05.2020
do: 22.06.2020
PDF OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY - ul. Hřebenová (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 13.05.2020
do: 02.06.2020
PDF Oznámení o konaní 11. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 11.05.2020
do: 18.05.2020
PDF OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání změn vlny 17 Z 3212/17, Z 3268/17, Z 3272/ (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 10.05.2020
do: 04.06.2020
PDF Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 07.05.2020
do: 07.06.2020
PDF OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání změn vlny 09 úprav U 1372/09 a U 1373/09 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 04.05.2020
do: 10.06.2020
PDF OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání změny vlny 12 Z 3164/12 Územního plánu síd (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 27.04.2020
do: 03.06.2020
PDF OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání změn vlny 12 Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 27.04.2020
do: 03.06.2020
PDF OZNÁMENÍ o konání opakovaného veřejného projednání změny vlny 05 úprav U 1353/05 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 27.04.2020
do: 03.06.2020
PDF USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. dubna 2020 č. 452 o přijetí krizového Opatření (.pdf)
(Ostatní)
od: 27.04.2020
do: 27.05.2020
PDF NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. dubna 2020, kterým Se Stanoví cenové moratorium nájemného Z bytů (.pdf)
(Ostatní)
od: 27.04.2020
do: 27.05.2020
PDF Finanční úřad - Veřejná vyhláška správce daně (.pdf)
(Ostatní)
od: 27.04.2020
do: 27.05.2020
PDF NAŘÍZENÍ, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění p (.pdf)
(Ostatní)
od: 22.04.2020
do: 22.05.2020
PDF Závěrečný účet MČ Praha-Lysolaje za rok 2019 (.pdf)
(Závěrečný účet)
od: 22.04.2020
do: 22.05.2020
PDF Účetní závěrka za rok 2019 - rozvaha, výsledovka (.pdf)
(Závěrečný účet)
od: 22.04.2020
do: 22.05.2020
PDF ROZHODNUTÍ OPRAVA ZŘEJMÉ NESPRÁVNOSTI - "Rezidenční soubor Housle-Lysolaje " (.pdf)
(Ostatní)
od: 21.04.2020
do: 21.05.2020
PDF ZÁKON o o některých opatřeních v Oblasti splácení úvěrů V Souvislosti S pandemií COVID-19 (.pdf)
(Ostatní)
od: 20.04.2020
do: 20.07.2020
PDF Zákon - o kompenzačním bonusu a úpravách v oblasti dávek státní Sociální podpory a příspěvku na péči (.pdf)
(Ostatní)
od: 15.04.2020
do: 15.05.2020
PDF 10.pdf
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 15.04.2020
do: 15.05.2020
PDF Oznámení o konání 10. zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 08.04.2020
do: 16.04.2020
PDF DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 08.04.2020
do: 11.05.2020
Soubor UKONČENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ - provoz kontaktních míst CzechPOINT (.p)
(Veřejné vyhlášky)
od: 08.04.2020
do: 08.05.2020
PDF Prodloužení platnosti opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic (.pdf)
(Ostatní)
od: 02.04.2020
do: 24.04.2020
PDF Oznámení o zrušení konání veřejného projednání změn vlny 09 úprav ÚP SÚ HMP (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 01.04.2020
do: 01.05.2020
PDF OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ konání opakovaného veřejného projednání změny U 1353/05 vlny 0 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 01.04.2020
do: 01.05.2020
PDF ZÁMĚR prodeje pozemku parc. č. 492/4 v k.ú. Lysolaje, travní porost, o celkové výměře 11 m& 178;. (.pdf)
(Ostatní)
od: 30.03.2020
do: 16.04.2020
PDF Zákonné úpravy ze dne 25.3.2020 - maturity, přijímačky, sociální pojištění a jiné úpravy (.pdf)
(Ostatní)
od: 27.03.2020
do: 27.04.2020
PDF NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR - Mimořádná opatření pro nákup seniorů (.pdf)
(Ostatní)
od: 20.03.2020
do: 20.04.2020
PDF NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR - Zákaz vycházení bez ochrany dýchacích cest (.pdf)
(Ostatní)
od: 19.03.2020
do: 19.04.2020
PDF NAŘÍZENÍ PRIMÁTORA hl. m. Prahy - Zákaz vstupu, pobytu a pohybu občanů hl. m. Prahy bez cohrany dých (.pdf)
(Ostatní)
od: 18.03.2020
do: 18.04.2020
PDF NAŘÍZENÍ PRIMÁTORA hl. m. Prahy - Zajištění vykonávání péče o děti (.pdf)
(Ostatní)
od: 18.03.2020
do: 18.04.2020
PDF OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ konání veřejného projednání návrhu změny Z 3164/12 vlny 12 Úze (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 17.03.2020
do: 17.04.2020
PDF OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ konání veřejného projednání návrhů změn vlny 17 Z 3212/17, Z 3 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 17.03.2020
do: 17.04.2020
PDF OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ konání veřejného projednání návrhu změn vlny 12 Z 3148/12, Z 3 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 17.03.2020
do: 17.04.2020
PDF NAŘÍZENÍ PRIMÁTORA hl. m. Prahy - Zákaz vtupu, pobytu a pohybu cestujících v MHD bez ochranných pros (.pdf)
(Ostatní)
od: 17.03.2020
do: 17.04.2020
PDF ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ změny stavby před dokončením - víceúčelové hřiště přírodního charakteru (.pdf)
(Ostatní)
od: 11.03.2020
do: 30.03.2020
PDF OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 úprav U 1372/09 a U 1373/09 Územ (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 10.03.2020
do: 16.04.2020
PDF OZNÁMENÍ o zahájeném řízení o vydání změny vlny 05 úprav – opakované veřejné proj (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 10.03.2020
do: 16.04.2020
PDF ozánmení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 ÚP hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 25.02.2020
do: 02.04.2020
PDF Oznámení o společném jednání o návrhu změn vlny 12 ÚP SÚ HMP (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 23.02.2020
do: 09.04.2020
PDF OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změny vlny 12 Z 3175/12 Územního (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 23.02.2020
do: 09.04.2020
PDF OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změny vlny 12 Z 3131/12 Územního (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 23.02.2020
do: 09.04.2020
PDF oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 12 ÚP hl.m. Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 21.02.2020
do: 31.03.2020

Stránky