Úřední deska - archiv

Formát: 30.09.2023
Formát: 30.09.2023
Název Zveřejnění
Binary Data Rozhodnutí společné povolení- (.php?slozka=2580&doc=111845)
(Ostatní)
od: 04.07.2019
do: 19.07.2019
PDF OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 05 úprav (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 26.06.2019
do: 15.08.2019
PDF OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 26.06.2019
do: 15.08.2019
PDF OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2600/00 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 26.06.2019
do: 21.08.2019
PDF 5.pdf
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 19.06.2019
do: 19.07.2019
PDF Oznámení o konaní 5. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 12.06.2019
do: 19.06.2019
PDF Dražební vyhláška-nemovitá věc na p.č. 490/31 k.ú. Lysolaje (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 06.06.2019
do: 01.08.2019
PDF Oznámení o dočasném přerušení dodávky elektřiny dne 19.6.2019 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 03.06.2019
do: 20.06.2019
PDF Záměr prodeje nemovitých věcí - část pozemku parc. č. 547/1 v k.ú. Lysolaje, o celkové výměře 10m2 (.pdf)
(Ostatní)
od: 31.05.2019
do: 20.06.2019
PDF oznámení o vyd. změn Z 2812/00 a Z 2822/00 vlny IV celoměstsky výz. změn (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 28.05.2019
do: 04.07.2019
PDF oznámení o vyd. změn Z 2787/00 vlny IV celoměstsky výz. změn (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 28.05.2019
do: 04.07.2019
PDF Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 09.05.2019
do: 25.05.2019
PDF Vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů (.pdf)
(Ostatní)
od: 08.05.2019
do: 23.05.2019
PDF opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provzu na poz.. komunikacích 14.5.2019 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 07.05.2019
do: 22.05.2019
PDF Informace ke spolkům a bývalýmobčanským sdružením (.pdf)
(Ostatní)
od: 06.05.2019
do: 22.05.2019
PDF Nařízení hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného neb (.pdf)
(Ostatní)
od: 26.04.2019
do: 26.05.2019
PDF 4.pdf
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 24.04.2019
do: 24.05.2019
Binary Data Dražební vyhláška-nemovitá věc na p.č. 262/7 k.ú. Lysolaje (.php?slozka=2580&doc=110320)
(Veřejné vyhlášky)
od: 23.04.2019
do: 20.06.2019
PDF o změně stanoveného záplavového území drobného vodního toku Lysolajský potok (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 17.04.2019
do: 17.05.2019
PDF Oznámení o konaní 4. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 17.04.2019
do: 24.04.2019
PDF vyměření místníhho poplatku (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 12.04.2019
do: 13.05.2019
PDF Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 10.04.2019
do: 25.05.2019
PDF oznámení o spol. jednání návrhů změn vlny 02 úprav ÚP hl.m. Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 10.04.2019
do: 28.05.2019
PDF Výběrové řízení MČ Praha-Dolní Chabry-tajemník/tajemnice (.pdf)
(Volné pracovní pozice)
od: 05.04.2019
do: 26.04.2019
PDF Závěrečný účet MČ Praha-Lysolaje za rok 2018, rozvaha, výsledovka a Zpráva auditora (.pdf)
(Závěrečný účet)
od: 03.04.2019
do: 24.04.2019
PDF Volby do Evropského parlamentu - Stanovení počtu členů okrskové komise (.pdf)
(Ostatní)
od: 22.03.2019
do: 22.04.2019
PDF 3.pdf
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 28.02.2019
do: 28.03.2019
PDF Oznámení o konaní 3. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 20.02.2019
do: 28.02.2019
PDF oznámení-jednání a vystavení návrhů změn vlny 06 úprav ÚP Hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 12.02.2019
do: 15.03.2019
PDF oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 16 ÚP SÚ hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 12.02.2019
do: 15.03.2019
PDF Oznámení o zahájení společného ÚŘ a SŘ a pozvání k nahlíažení do sposu (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 05.02.2019
do: 21.02.2019
PDF oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 05.02.2019
do: 15.03.2019
PDF oznámení o zah. řízení o vydání změn Z 2772/00,Z 2781/00 a Z 2797/00 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 25.01.2019
do: 05.03.2019
PDF oznámení-jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav ÚP Hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 23.01.2019
do: 12.03.2019
PDF Záměr prodeje nemovitých věcí - pozemek parc. č. 474/26 o výměře 1 255 m2 v katastrálním území Lysol (.pdf)
(Ostatní)
od: 02.01.2019
do: 20.01.2019
PDF Schválený rozpočet Městské části Praha-Lysolaje na rok 2019 (.pdf)
(Rozpočet)
od: 02.01.2019
do: 31.12.2019
PDF Schválený finanční plán a střednědobý výhled ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje na rok 2019 (.pdf)
(Rozpočet zřizovaných organizací)
od: 02.01.2019
do: 31.12.2019
PDF Schválený finanční plán a střednědobý výhled MŠ Pampeliška na rok 2019 (.pdf)
(Rozpočet zřizovaných organizací)
od: 02.01.2019
do: 31.12.2019
PDF Záměr prodeje nemovitých věcí - pozemek parc. č. 474/26 o výměře 1 255 m2 v katastrálním území Lysol (.pdf)
(Ostatní)
od: 31.12.2018
do: 20.01.2018
PDF 2.pdf
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 19.12.2018
do: 19.01.2019
PDF Usnesení o nařízení dražebního jednání č.j. 126 EX 132/06-58 (.pdf)
(Ostatní)
od: 12.12.2018
do: 12.01.2019
PDF Oznámení o konaní 2. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 12.12.2018
do: 19.12.2018
PDF Návrh rozpočtu a střednědobý výhled ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje (.pdf)
(Návrh rozpočtu)
od: 10.12.2018
do: 10.01.2019
PDF Návrh rozpočtu a střednědobý výhled MŠ Pampeliška (.pdf)
(Návrh rozpočtu)
od: 10.12.2018
do: 10.01.2019
PDF Rozhodnutí o umístění stavby v dokumentaci nazvané: "Dolina - město jinak " (.pdf)
(Ostatní)
od: 06.12.2018
do: 06.01.2019
PDF záplavové území Lysolajský potok (Housle) (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 05.12.2018
do: 20.12.2018
PDF Návrh rozpočtu Městské části Praha-Lysolaje na rok 2019 (.pdf)
(Návrh rozpočtu)
od: 04.12.2018
do: 20.12.2018
PDF Záměr výpůjčky - nebytový prostor v 1. NP budovy č. p. 113 o výměře 4 m2 (.pdf)
(Ostatní)
od: 22.11.2018
do: 07.12.2018
PDF Výběrové řízení na tajemníka MČ Praha-Křeslice (.pdf)
(Volné pracovní pozice)
od: 19.11.2018
do: 19.12.2018
PDF Výběrové řízení MČ Praha-Křeslice na pozici pracovník/ce oddělení životního prostředí úřadu městské (.pdf)
(Volné pracovní pozice)
od: 19.11.2018
do: 19.12.2018

Stránky