Úřední deska - archiv

Formát: 30.09.2023
Formát: 30.09.2023
Název Zveřejnění
PDF oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 1908/07 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 25.04.2018
do: 06.06.2018
PDF Výpis přijatých usnesení z 23. zasedání ZMČ - 18. 4. 2018 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 25.04.2018
do: 25.05.2018
PDF oznámení Z 2838/00 (3varianty) (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 18.04.2018
do: 25.05.2018
PDF Informace o veřejném vystavení návrhu Územního plánu hl.m.Prahy (.pdf)
(Ostatní)
od: 16.04.2018
do: 11.06.2018
PDF Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Pampeliška Lysolaje (.pdf)
(Volné pracovní pozice)
od: 12.04.2018
do: 30.04.2018
PDF Výběrové řízení-úředník/úřednice odboru stavebního a správy majetku-MČ Praha- Velká Chuchle (.pdf)
(Volné pracovní pozice)
od: 10.04.2018
do: 27.04.2018
PDF oznámení Z 2838/00 (3 varianty) (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 09.04.2018
do: 03.04.2018
PDF Vyhlášení výběrového řízení na pozici referent hospodářského odboru ÚMČ Praha-Kunratice (.pdf)
(Volné pracovní pozice)
od: 09.04.2018
do: 27.04.2018
PDF Oznámení o konaní 23. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 05.04.2018
do: 19.04.2018
PDF Oznámení o přerušení dodávky elektřiny-V Podbabě, Čábelecká, Lysolajské údolí, Poustka (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 03.04.2018
do: 17.04.2018
PDF Oznámení o přerušení dodávky el. proudu v ulici Do Zátiší (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 28.03.2018
do: 18.04.2018
PDF oznámení o vystavení návrhu zadání změny Z 3125/00 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 27.03.2018
do: 25.04.2018
PDF Záměr směny pozemků za účelem scelení pozemků pod garážemi technické správy MČ Praha-Lysolaje (.pdf)
(Ostatní)
od: 23.03.2018
do: 18.04.2018
PDF Záměr pronájmu majetku MČ Praha-Lysolaje (.pdf)
(Ostatní)
od: 23.03.2018
do: 18.04.2018
PDF Závěr zjišťovacího řízení - Revize č. 2 Operačního programu Praha - Pól růstu (.pdf)
(Ostatní)
od: 22.03.2018
do: 22.04.2018
PDF EIA - oznámení záměru Dolina - město jinak, Praha-Lysolaje (.pdf)
(Ostatní)
od: 20.03.2018
do: 18.04.2018
PDF oznámení o spol. jednání a vystavení návrhů celoměstsky významných změn (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 05.03.2018
do: 20.04.2018
PDF oznámení o spol jedn. a vystavená návrhu Aktualizace č. 3 Zásad úz. rozvoje hl.m.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 02.03.2018
do: 18.04.2018
PDF oznámení o spol. jednání a vystavení návrhu Aktualizace č. 4 Zásad úz. rozvoje Hlm.Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 19.02.2018
do: 04.04.2018
PDF Revize č. 2 Operačního programu Praha - pól růstu ČR 2014 - 2020 (.pdf)
(Ostatní)
od: 15.02.2018
do: 15.03.2018
PDF MČ Praha-Kunratice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa – Referent majetkové správ (.pdf)
(Volné pracovní pozice)
od: 14.02.2018
do: 08.03.2018
PDF Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Pampeliška (.pdf)
(Volné pracovní pozice)
od: 08.02.2018
do: 31.03.2018
PDF Výběrové řízení na tajemníka MČ Praha-Klánovice (.pdf)
(Volné pracovní pozice)
od: 07.02.2018
do: 20.02.2018
PDF Nabídka práce - Technik kanalizace v 1. Vodohospodářské společnosti (.pdf)
(Volné pracovní pozice)
od: 02.02.2018
do: 20.02.2018
PDF Výpis přijatých usnesení z 22. zasedání ZMČ - 29. 1. 2018 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 02.02.2018
do: 20.02.2018
PDF Výpis přijatých usnesení z 21. zasedání ZMČ - 17. 1. 2018 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 24.01.2018
do: 24.02.2018
PDF Oznámení o konaní 22. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 22.01.2018
do: 29.01.2018
PDF Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím (.pdf)
(Ostatní)
od: 12.01.2018
do: 12.02.2018
PDF Oznámení o konaní 21. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 10.01.2018
do: 17.01.2018
PDF Záměr prodeje nemovitých věcí - pozemek parc. č. 547/32 o výměře 5 m2 v katastrálním území Lysolaje (.pdf)
(Ostatní)
od: 18.12.2017
do: 05.01.2018
PDF Oznámení o době a místě konání voleb - Volby prezidenta 1. kolo (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 07.12.2017
do: 14.01.2018
PDF Informace o počtu a sídle volebních okrsků v MČ Praha-Lysolaje - Volba prezidenta 2018 (.pdf)
(Ostatní)
od: 06.12.2017
do: 26.12.2017
PDF Návrh a schválený rozpočet Městské části Praha-Lysolaje na rok 2018 (.pdf)
(Rozpočet)
od: 01.12.2017
do: 01.01.2018
PDF Finanční plán ZŠ Járy Cimrmana na rok 2018 (.pdf)
(Rozpočet zřizovaných organizací)
od: 01.12.2017
do: 01.01.2018
PDF Finanční plán MŠ Pampeliška na rok 2018 (.pdf)
(Rozpočet zřizovaných organizací)
od: 01.12.2017
do: 01.01.2018
PDF Veřejná vyhláška úpravy provozu na místních komunikacích Dolina, Do zátiší, Nad pramenem (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 28.11.2017
do: 09.12.2017
PDF Rozpočtová opatření č. 9 - 10 (.pdf)
(Schválená rozpočtová opatření)
od: 22.11.2017
do: 31.12.2017
PDF Výpis přijatých usnesení z 20. zasedání ZMČ - 8. 11. 2017 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 14.11.2017
do: 14.12.2017
PDF Společné územní a stavební řízení - TV Lysolaje - čís.3111, etapa 0003-Komunikace-Stavební úpravy ul (.pdf)
(Ostatní)
od: 10.11.2017
do: 26.11.2017
PDF Vyhlášení grantového programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 03.11.2017
do: 14.12.2017
PDF Rozpočtová opatření č. 6 - 7 (.pdf)
(Schválená rozpočtová opatření)
od: 02.11.2017
do: 31.12.2017
PDF Nabídka pozemků k pronájmu/pachtu - Státní pozemkový úřad (.pdf)
(Ostatní)
od: 01.11.2017
do: 31.01.2018
PDF Oznámení o konaní 20. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 27.10.2017
do: 09.11.2017
PDF oznámení o zahájení řízení o vydání změny z 2835/00 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 23.10.2017
do: 04.12.2017
PDF Usnesení o odročení dražebního jednání - podíl Luďka Maredy na pozemku parc. č. 570 k. ú. Lysolaje (.pdf)
(Ostatní)
od: 19.10.2017
do: 14.12.2017
PDF Usnesení o nařízení dražebního jednání - podíl Luďka Maredy na pozemku parc. č. 570 k. ú. Lysolaje (.pdf)
(Ostatní)
od: 19.10.2017
do: 14.12.2017
PDF Konkurzní řízení na ředitele/ředitelku MŠ v MČ Praha-Újezd (.pdf)
(Volné pracovní pozice)
od: 18.10.2017
do: 17.11.2017
PDF Oznámení o době a místě konání voleb (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 03.10.2017
do: 21.10.2017
PDF oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje hl.m.Pr (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 02.10.2017
do: 13.11.2017
PDF Vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů (.pdf)
(Ostatní)
od: 15.09.2017
do: 21.10.2017

Stránky