Úřední deska - archiv

Formát: 17.06.2022
Formát: 17.06.2022
Název Zveřejnění
PDF Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - k.ú. Letňany (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 11.10.2013
do: 11.11.2013
PDF Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 08.10.2013
do: 26.10.2013
PDF Oznámení o konaní 21. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 02.10.2013
do: 10.10.2013
PDF Oznámení o veřejném nahlédnutí katastrálního operátu - k.ú. Strašnice (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 26.09.2013
do: 27.10.2013
PDF Stanovení počtu členů okrskové komise - volby do Poslanecké sněmovny ČR (.pdf)
(Ostatní)
od: 24.09.2013
do: 26.10.2013
PDF Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - Volby do Poslanecké sněmovny ČR (.pdf)
(Ostatní)
od: 24.09.2013
do: 26.10.2013
PDF Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do Poslanecké sněmovny ČR (.pdf)
(Ostatní)
od: 24.09.2013
do: 26.10.2013
PDF Zahájení řízení o námitkách k obnovenému kat.operátu v k.ú. Libeň (.pdf)
(Ostatní)
od: 19.09.2013
do: 20.10.2013
PDF Výpis přijatých usnesení z 20. zasedání ZMČ - 4.9.2013 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 16.09.2013
do: 16.10.2013
PDF Oznámení zahájení řízení o námitkách k obnovenému kat. operátu - k.ú. Hostivař (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 28.08.2013
do: 28.09.2013
PDF Oznámení o veřejném nahlédnutí katastrálního operátu - k.ú. Dolní Chabry (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 28.08.2013
do: 28.09.2013
PDF Oznámení o konaní 20. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 23.08.2013
do: 05.09.2013
PDF Jiří Kučera (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 22.08.2013
do: 06.09.2013
PDF Vyhlášení konkursu na místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Pampeliška (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 07.08.2013
do: 30.09.2013
PDF Dražební vyhláška - zahradní chata na pozemku parc. č. 490/48 k.ú. Lysolaje (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 28.06.2013
do: 09.08.2013
PDF Oznámení o veřejném nahlédnutí - katastrální operát - k.ú. Letňany (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 28.06.2013
do: 29.07.2013
PDF Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - k.ú. Řepy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 28.06.2013
do: 29.07.2013
PDF Opatření obecné povahy - Ochranná pásma letiště Vodochody (.pdf)
(Ostatní)
od: 20.06.2013
do: 08.07.2013
PDF Výpis přijatých usnesení z 19. zasedání ZMČ - 5.6.2013 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 12.06.2013
do: 12.07.2013
PDF Oznámení o konaní 19. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 30.05.2013
do: 06.06.2013
PDF Zveřejnění návrhu závěrečného účtu MČ Praha - Lysolaje za rok 2012 (.pdf)
(Ostatní)
od: 14.05.2013
do: 05.06.2013
PDF Stanovení termínu pro uplatnění připomínek a požadavků na pracování lesního hospodářského plánu (LHP (.pdf)
(Ostatní)
od: 07.05.2013
do: 30.06.2013
PDF Finanční úřad - Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu čj. 2590121/13/2000-14401-108973 (.pdf)
(Ostatní)
od: 22.04.2013
do: 08.05.2013
PDF Výpis přijatých usnesení z 18. zasedání ZMČ - 10.4.2013 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 16.04.2013
do: 16.05.2013
PDF ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - Revidovaný Operační program Praha - Konkurenceschopnost, verze 4.0 (.pdf)
(Ostatní)
od: 15.04.2013
do: 15.05.2013
PDF OZNAMENI o zveřejnění návrhu aktualizace č.1 a projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj úze (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 04.04.2013
do: 20.04.2013
PDF OZNÁMENÍ o konání 18. zasedání Zastupitelstva městské části Praha- Lysolaje (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 03.04.2013
do: 11.04.2013
PDF Záměr pronájmu pozemku parc. č. 501/130 o výměře 1 410 m& 178; v k.ú. Lysolaje (.pdf)
(Ostatní)
od: 19.03.2013
do: 04.04.2013
PDF Zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Řepy (.pdf)
(Ostatní)
od: 13.03.2013
do: 15.04.2013
PDF OZNÁMENÍ o projednání návrhu zadání Územního plánu hl. m. Praha (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 13.03.2013
do: 18.04.2013
PDF Usnesení - prodloužení lhůty k doplnění "Silniční okruh kolem Prahy, stavba 518 Ruzyně - Suchdol " (.pdf)
(Ostatní)
od: 08.03.2013
do: 08.04.2013
PDF Usnesení - prodloužení lhůty k doplnění "Silniční okruh kolem Prahy (SOKP), stavba 519 Suchdol- Bře (.pdf)
(Ostatní)
od: 08.03.2013
do: 08.04.2013
PDF Záměr prodeje Bytového domu Lysolajské údolí č. p. 25, postaveného na pozemku parc. č. 280 (.pdf)
(Ostatní)
od: 07.03.2013
do: 23.03.2013
PDF Záměr pronájmu nemovitosti na adrese Lysolajské údolí č.p. 119, parcela Č. 67 v k.ú. Lysolaje (.pdf)
(Ostatní)
od: 06.03.2013
do: 22.03.2013
PDF Výpis přijatých usnesení ze 17. zasedání ZMČ 27.2.2013 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 06.03.2013
do: 06.04.2013
PDF Zahájení řízení o námitkách k obnovenému kat.operátu v k.ú. Čimice (.pdf)
(Ostatní)
od: 01.03.2013
do: 01.04.2013
PDF Stavební povolení na stavební úpravy : komunikace Sídlištní a bezejmenné komunikace č. 19, 20 (.pdf)
(Ostatní)
od: 25.02.2013
do: 25.03.2013
PDF Oznámení o konání a místě volby prezidenta republiky ve dnech 11.1 - 12.1.2013 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 19.12.2012
do: 11.01.2013
PDF Výpis přijatých usnesení ze 16. zasedání ZMČ 12.12.2012 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 19.12.2012
do: 19.01.2012
PDF Výpis přijatých usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 10.12.2012
do: 10.12.2012
PDF Výpis přijatých usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 10.12.2012
do: 10.12.2012
PDF Zveřejnění návrhu ročního rozpočtu na rok 2013 Městské části Praha - Lysolaje (.pdf)
(Návrh rozpočtu)
od: 26.11.2012
do: 12.12.2012
PDF Oznámení o konaní 15. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 23.10.2012
do: 31.10.2012
PDF Oznámení o konání 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Lysolaje (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 07.08.2012
do: 15.08.2012
PDF Záměr prodeje pozemků parc. č. 412/2, parc. č. 412/3 a části pozemku 415 v k.ú. Lysolaje (.pdf)
(Ostatní)
od: 30.07.2012
do: 15.08.2012
PDF Záměr prodeje pozemků parc. č. 412/2, parc. č. 412/3 a části pozemku 415 v k.ú. Lysolaje (.pdf)
(Ostatní)
od: 30.07.2012
do: 15.07.2012
PDF Výpis přijatých usnesení - 13. zasedání ZMČ 13.6.2012 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 21.06.2012
do: 15.08.2012
PDF Záměr prodeje pozemku parc. č. 554/5 (.pdf)
(Ostatní)
od: 06.06.2012
do: 22.06.2012
PDF Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lysolajee (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 06.06.2012
do: 14.06.2012
PDF Výpis usnesení 12. zasedání ZMČ ze dne 2.5.2012 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 09.05.2012
do: 09.06.2012

Stránky