Úřední deska - archiv

Formát: 26.09.2023
Formát: 26.09.2023
Název Zveřejnění
PDF Informace o počtu a sídle volebních okrsků v MČ Praha-Lysolaje (.pdf)
(Ostatní)
od: 05.09.2017
do: 21.10.2017
PDF Dražební vyhláška - Usnesení č. j. 126 EX 132/06-58 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 22.08.2017
do: 20.10.2017
PDF Záměr prodeje nemovitých věcí - pozemek parc. č. 417/2 o výměře 49 m2 v katastrálním území Lysolaje (.pdf)
(Ostatní)
od: 16.08.2017
do: 04.09.2017
PDF Výpis přijatých usnesení z 19. zasedání ZMČ - 9. 8. 2017 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 16.08.2017
do: 16.09.2017
PDF Nabídka pozemků k pronájmu/pachtu - Státní pozemkový úřad (.pdf)
(Ostatní)
od: 02.08.2017
do: 31.10.2017
PDF Oznámení o přerušení dodávky el. proudu v ulicích V Podbabě, Čábelecká, Poustka a Lys. údolí (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 01.08.2017
do: 24.08.2017
PDF Oznámení o konaní 19. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 28.07.2017
do: 10.08.2017
PDF Dražební vyhláška - Jarmila Rosínová (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 29.06.2017
do: 07.08.2017
PDF Výpis přijatých usnesení z 18. zasedání ZMČ - 21. 6. 2017 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 28.06.2017
do: 28.07.2017
PDF Vyhlášení platnosti kat. operátu - k.ú. Třeboradice (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 22.06.2017
do: 22.07.2017
PDF Vyhlášení platnosti kat. operátu - k.ú. Lysolaje (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 22.06.2017
do: 22.07.2017
PDF Oznámení o konaní 18. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 14.06.2017
do: 22.06.2017
PDF Opatření obecné povahy, zřízení vyhrazeného parkování - Sídlištní (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 07.06.2017
do: 23.06.2017
PDF Záměr prodeje nemovitých věcí - pozemky parc. č. 491/1 o výměře 35 913 m2 a parc. č. 491/8 o výměře (.pdf)
(Ostatní)
od: 02.06.2017
do: 20.06.2017
PDF Oznámení zahájení Územního řízení Novostavba RD na místě stávajícího RD Květová 14 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 01.06.2017
do: 16.06.2017
PDF Rozhodnutí-Martin Šplíchal (.pdf)
(Ostatní)
od: 23.05.2017
do: 06.06.2017
PDF Finanční plán MŠ Pampeliška na rok 2017 (.pdf)
(Rozpočet zřizovaných organizací)
od: 16.05.2017
do: 16.01.2018
PDF Finanční plán ZŠ Járy Cimrmana na rok 2017 (.pdf)
(Rozpočet zřizovaných organizací)
od: 15.05.2017
do: 15.01.2018
PDF Rozpočtová opatření č. 2 - 5 schválená na 17. ZMČ dne 3. 5. 2017 (.pdf)
(Schválená rozpočtová opatření)
od: 12.05.2017
do: 31.01.2018
PDF Závěrečný účet MČ Praha-Lysolaje za rok 2016 (.pdf)
(Závěrečný účet)
od: 11.05.2017
do: 11.05.2018
PDF Vyhlášení výběrového řízení na pozici ekonom/ekonomka ÚMČ Praha-Šeberov (.pdf)
(Volné pracovní pozice)
od: 10.05.2017
do: 30.05.2017
PDF Dražební vyhláška-p.č 477 k.ú. Lysolaje, stavba č.p. 191 na pozemku 477 k.ú. Lysolaje (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 09.05.2017
do: 07.06.2017
PDF OZNÁMENÍ O SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ A VYSTAVENÁ NÁVRHŮ ZMĚN Z 2776/00 a Z 2794/00 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 05.05.2017
do: 22.06.2017
PDF Oznámení o zahájení správního řízení-Šplíchal Martin (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 04.05.2017
do: 19.05.2017
PDF usnesení o stanovení opatrovníka (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 04.05.2017
do: 19.05.2017
PDF oznámení o projednání návrhu zadání změny z 3082/00 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 28.04.2017
do: 29.05.2017
PDF oznámení o projednání návrhu zadání změny z 2440/00 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 28.04.2017
do: 29.05.2017
PDF Schválený rozpočet na rok 2017 a střednědobý výhled (.pdf)
(Ostatní)
od: 28.04.2017
do: 31.01.2018
PDF Oznámení o konaní 17. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 26.04.2017
do: 04.05.2017
PDF Zveřejnění závěrečného účtu MČ Praha-Lysolaje za rok 2016 (.pdf)
(Závěrečný účet)
od: 18.04.2017
do: 05.05.2017
PDF daň z nemovitých věcí na rok 2017 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 10.04.2017
do: 11.05.2017
PDF Záměr prodeje pozemku č. 560/2 k.ú.Lysolaje (.pdf)
(Ostatní)
od: 10.04.2017
do: 25.04.2017
PDF Záměr prodeje pozemků (.pdf)
(Ostatní)
od: 10.04.2017
do: 25.04.2017
PDF Oznámení o dokončení obnovy katastrální operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - TŘEBORADICE (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 23.03.2017
do: 24.04.2017
PDF Oznámení o dokončení obnovy katastrální operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - TŘEBORADICE (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 23.03.2017
do: 23.03.2017
PDF Oznámení o dokončení obnovy katastrální operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - LYSOLAJE (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 23.03.2017
do: 24.04.2017
PDF Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3016/00 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 16.03.2017
do: 25.04.2017
PDF Výběrové řízení MČ PRAHA - ČAKOVICE na obsazení pracovního místa vedoucí odboru životního prostředí (.pdf)
(Volné pracovní pozice)
od: 13.03.2017
do: 21.03.2017
PDF Výpis přijatých usnesení z 16. zasedání ZMČ - 23. 2. 2017 (.pdf)
(Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ)
od: 01.03.2017
do: 01.04.2017
PDF Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 24.02.2017
do: 13.04.2017
PDF Výběrové řízení MČ PRAHA - ČAKOVICE na obsazení pracovního místa Vedoucí odboru rozvoje a údržby obc (.pdf)
(Volné pracovní pozice)
od: 22.02.2017
do: 16.03.2017
PDF Výběrové řízení MČ PRAHA - ČAKOVICE na obsazení pracovního místa referent Odboru rozvoje a údržby ob (.pdf)
(Volné pracovní pozice)
od: 22.02.2017
do: 16.03.2017
PDF Výběrové řízení MČ PRAHA - ČAKOVICE na obsazení pracovního místa referent Odboru bytového hospodářst (.pdf)
(Volné pracovní pozice)
od: 22.02.2017
do: 16.03.2017
PDF Oznámení o konaní 16. Zasedání Zastupitelstva MČ (.pdf)
(Termín zasedání zastupitelstva MČ)
od: 16.02.2017
do: 24.02.2017
PDF Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 02 Územního plánu hl. m. Prahy (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 13.02.2017
do: 15.03.2017
PDF Konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky MŠ v Dolních Chabrech (.pdf)
(Volné pracovní pozice)
od: 01.02.2017
do: 06.03.2017
PDF Oznámení o zrušení výběrového řízení, vyhlášeného 28. 12. 2016 (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 30.01.2017
do: 06.02.2017
PDF Vyhlášení výběrového řízení na pozici TAJEMNÍK/TAJEMNICE ÚMČ Praha-Lysolaje (.pdf)
(Volné pracovní pozice)
od: 30.01.2017
do: 15.02.2017
PDF oznámení o společném jednání a vystavení návrhů 18 celoměstsky významných změn vlny (.pdf)
(Veřejné vyhlášky)
od: 04.01.2017
do: 20.02.2017
PDF Vyhlášení výběrového řízení na pozici referent/referentka Úřadu MČ Praha-Újezd (.pdf)
(Volné pracovní pozice)
od: 02.01.2017
do: 20.01.2017

Stránky