Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání - komerční jednotky v budově komunitního centra v MČ Praha-Lysolaje, parcela č. 491/263 v k.ú. Lysolaje