Výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí odboru bytového hospodářství a správy budov ÚMČ Praha -