Závěr zjišťovacího řízení - Záměr „Dolina – město jinak, Praha-Lysolaje“