Záměr prodeje nemovitých věcí - pozemky parc. č. 491/1 o výměře 35 913 m2 a parc. č. 491/8 o výměře