Záměr prodeje nemovitých věcí - pozemek parc. č. 492/4 o výměře 11m2 v katastrálním území Lysolaje