Stavební povolení na stavební úpravy : komunikace Sídlištní a bezejmenné komunikace č. 19, 20