Společné územní a stavební řízení - TV Lysolaje - čís.3111, etapa 0003-Komunikace-Stavební úpravy ul