ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ KE STAVBĚ KOMUNIKACE - ul. Podholí, stavebník Landia - Housličky s.r.o.