Výpis přijatých usnesení z 12. zasedání ZMČ - 21. 2. 2024