Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání - objekt Restaurace + objekt Fitness centrum