Záměr propachtování části pozemku parc. č. 473/2 v katastrálním území Lysolaje o výměře 65 m² dle přiloženého zákresu,