Záměr uzavření dohody o postoupení smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání, jejímž předmětem je pronájem komerční jednotky č. 1.25 umístěné v budově komunitního centra