VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - místní úprava provozu na pozemní komunikaci Dolina