Rozpočet

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona 24/2017 Sb., oznamujeme, že návrh a schválený rozpočet MČ, schválená rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet MČ, návrh a schválený závěrečný účet MČ, schválený střednědobý výhled rozpočtu MČ a schválená pravidla rozpočtového provizoria jsou zveřejněny na internetových stránkách MČ na adrese https://www.praha-lysolaje.cz/rozpocet a do jejich listinné podoby je možno nahlédnout na Úřadu MČ Praha-Lysolaje na adrese Kovárenská 8/5, a to vždy v úředních hodinách.