Závěrečný účet MČ Praha-Lysolaje za rok 2017 a Zpráva auditora