Rozpočtová opatření č. 2 - 5 schválená na 17. ZMČ dne 3. 5. 2017