Schválený Závěrečný účet MČ Praha-Lysolaje za rok 2023, rozvaha, výsledovka, Zpráva auditora a Příkaz starostky k odstranění zjištěných nedostatků