Prodej majetku ve vlastnictví MČ Praha Lysolaje

Prodej majetku ve vlastnictví MČ Praha Lysolaje

13.05. 2024

Vážení, dovolujeme si vás informovat o možném prodeji prostoru sloužícího k podnikání – komerční jednotky v budově na adrese Dolina 351, Praha-Lysolaje. 

 

Způsob podání nabídky naleznete blíže viz. přílohy ke zveřejněným záměrům na úřední desce.

 

Předmět prodeje:

jednotka č. 351/101 (dílna nebo provozovna), jednotka vymezená podle občanského zákoníku, zapsaná na listu vlastnictví č. 1065, vymezená na pozemku parc. č. 412/60 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova č.p. 351 (bytový dům), zapsaná na listu vlastnictví č. 375. Součástí jednotky dle předchozí věty je spoluvlastnický podíl o velikosti 596/4992 na společných částech pozemku parc. č. 412/60 (zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 239 m2, jehož součástí je budova č.p. 351 (bytový dům), zapsaná na listu vlastnictví č. 375, a spoluvlastnický podíl o velikosti 596/4992 na pozemku parc. č. 412/10 (zahrada), o výměře 459 m2, na pozemku parc. č. 415 (ostatní plocha), o výměře 93 m2, na pozemku parc. č. 412/3 (ovocný sad), o výměře 38 m2, zapsané na listu vlastnictví č. 375. Vše zapsáno v katastru nemovitostí pro obec Praha, kat. území Lysolaje, okres hlavní město Praha, zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Jednotka o ploše 47,5m2, k níž náleží vlastní sociální zázemí a sklad o užitné ploše 13,1 m2. Prostor sestává z provozovny, místnosti pro kuchyňku (je provedena příprava) a hygienického zázemí (WC, umyvadlo, sprchový kout a elektrický topný žebřík). Topení je podlahové, teplo a TV je připravována společně pro celý dům v plynovém kotli v technickém zázemí domu. Rovněž na společné rozvody je napojena vzduchotechnika hygienického zázemí.  Prostor je zkolaudován jako dílna či provozovna, podle konkrétního způsobu využití bude nutné jednotku rekolaudovat.