Oznámení o projednání návrhu nařízení RHMP na využívání území a technická požadavky na stavby